„Náklady na sčítání lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na osobu,“ uvedl Sedláček s tím, že je při tomto způsobu sčítání částka v Evropské unii obvyklá.

Letošní sčítání podle něj přinese řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání. Nově tak například přibude dotaz na registrované partnerství, poprvé se bude zjišťovat i tzv. faktické bydliště, tedy místo, kde lidé skutečně žijí.

“Faktické bydliště je velmi důležitou informací pro starosty, kteří tak poprvé oficiálně zjistí, kolik lidí skutečně v jejich obci bydlí bez ohledu na to, zda jsou tam hlášeni,” nastínil Sedláček.

Vybavenost domácností se nezjišťuje

Podle Sedláčka ČSÚ při sčítání lidu žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu.

Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.

Sčítacími komisaři budou podle Sedláčka asi v  95 % případů pracovníci České pošty. Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek. „V době ostrého sčítání bude všem k dispozici telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy,“ dodává Sedláček.

Více informací na www.scitani.cz.