Hlavní obsah
Doba zavlažování zahrady vodou z kohoutku končí, východiskem je závlaha dešťovou vodou z nádrží. Foto: Fieldmann

Startuje druhé kolo Dešťovky, připraveno je 240 miliónů

Ve čtvrtek startuje druhé kolo dotačního programu Dešťovka. Příjem žádostí o dotace na hospodaření s dešťovou a odpadní vodou v domácnosti se rozeběhne v 10 hodin dopoledne. Program je určen majitelům a stavebníkům rodinných a bytových domů, kteří chtějí hospodárně využívat dešťovou a odpadní vodu v domácnosti.

Doba zavlažování zahrady vodou z kohoutku končí, východiskem je závlaha dešťovou vodou z nádrží. Foto: Fieldmann
Startuje druhé kolo Dešťovky, připraveno je 240 miliónů

I tentokrát mohou z dotace pokrýt až 50 procent výdajů na pořízení některého ze tří typů systémů: systém na dešťovou vodu pro zalévání zahrady, kombinovaný systém na zalévání zahrady i splachování v domácnosti a systém s využitím odpadní vody v domácnosti, informovalo ve středu ministerstvo životního prostředí (MŽP).

Domácnost může získat až 105 tisíc Kč

Žádost mohou lidé vyplnit elektronicky a odeslat ji přes webové stránky www.dotacedestovka.cz. Jak MŽP uvedlo, zatímco v květnu si v prvním kole lidé rozebrali 110 miliónů korun za pouhých 28 hodin, nyní má úřad připraveno více jak dvojnásobné množství peněz. Polovina z vyčleněných 240 miliónů půjde výhradně do suchem postižených oblastí. Jedna domácnost může získat až 105 tisíc korun.

„Dešťovku vnímáme jako jeden střípek z mozaiky námi podporovaných opatření, která nám mají pomoci se lépe vypořádat se změnami klimatu. Jejím smyslem je zajistit občanům užitkovou vodu tam, kde dochází v období sucha k velkým problémům se zásobováním vodou,“ uvedl k programu ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

„Zároveň chceme ušetřit pitnou vodu z jiných zdrojů, zejména tím, že se pitná voda přestane používat jako voda užitková, a v neposlední řadě chceme nabádat veřejnost k udržitelnému hospodaření s vodou,“ dodal. MŽP upozornilo, že se prodlužuje lhůta pro doložení papírové žádosti a jejích příloh na 30 dnů, což má žadatelům usnadnit získání dotace.

Iustrační foto

Foto: Aleš Honus, Právo

Nyní mohou výhradně domácnosti ze suchých oblastí žádat až o 55tisícovou dotaci na nejjednodušší dotovaný systém na zachytávání srážkové vody pro zálivku zahrady. Na webových stránkách programu je k dispozici seznam prověřených obcí, který je průběžně aktualizován a slouží jako vodítko pro určení, zda obec spadá do suché oblasti.

O další dva dotované systémy, které využívají srážkovou vodu nejen na zalévání zahrady, ale i ke splachování toalet, případně recyklují vodu odpadní, mohou požádat všichni majitelé a stavebníci domů z celé ČR bez ohledu na to, zda jejich domy jsou, či nejsou v suché oblasti.

Jak to bude se stočným

Stejně jako v prvním kole podle MŽP platí, pokud bude majitel domu využívat dešťovou vodu i ke splachování toalety a je zároveň připojen na kanalizační síť, musí se s provozovatelem kanalizace domluvit na podmínkách platby za stočné a toto potvrzení doložit Státnímu fondu životního prostředí ČR ještě před vyplacením podpory.

V souvislosti s tím se někteří žadatelé z prvního kola dostali do situace, kdy provozovatelé kanalizací stanovili pro žadatele nevýhodné podmínky za odvádění srážkových či odpadních vod, resp. nevýhodný způsob určení jejich objemu, ze kterého se počítá stočné.

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) spolu se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK), které zastupuje největší podíl provozovatelů a vlastníků vodohospodářské infrastruktury, nastavil metodu účtování za stočné. Podle ní mají vodohospodáři tři možnosti, jak vypočítat výši stočného za dešťovou či odpadní vodu.

První variantou je použít obecnou metodu tzv. směrných čísel (35 m3/os./rok), která jsou součástí vyhlášky ministerstva zemědělství z roku 2011, druhou variantou je použití zjednodušeného koeficientu 1,25 ze stočného pitné vody, který může být ještě upraven zohledněním využívání srážkové vody k jiným účelům, a tam, kde je to možné, se připouští i třetí varianta, kterou je měření pomocí vodoměru.

„Variantu s koeficientem 1,25 jsme dojednali se sdružením SOVAK a tato varianta by měla dostatečně ochránit spotřebitele před nedůvodným zdražováním stočného,“ komentoval metody výpočtu ředitel SFŽP Petr Valdman.

„Jsem přesvědčen o tom, že se najdou osvícení provozovatelé, kteří budou schopni nabídnout pro zákazníky ještě výhodnější podmínky, jako je to například v sousedním Německu, neboť by mělo být v jejich zájmu efektivně využívat všechny zdroje vody,“ dodal.

Koeficient 1,25 říká, že nad rámec vody, kterou odběratel odebere z vodovodu, ještě vypustí do kanalizace část odpadní vody vzniklé z vody srážkové, za což by měl platit stočné v obvyklé výši. V případě, že by nově získaný zdroj vody byl dále využit i jiným způsobem, než je splachování toalet, je to možné zohlednit další úpravou koeficientu.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků