Hlavní obsah
Policejní prezident Tomáš Tuhý Foto: Kateřina Šulová, ČTK

Policejní prezident Tuhý: Mezi útvary byly problémy, museli jsme zasáhnout

Policejní prezident Tomáš Tuhý v rozhovoru s Právem popřel, že se chtěl zbavit šéfa ÚOOZ Roberta Šlachty. Reforma policie je podle něj nutná kvůli efektivitě práce.

Policejní prezident Tomáš Tuhý Foto: Kateřina Šulová, ČTK
Policejní prezident Tuhý: Mezi útvary byly problémy, museli jsme zasáhnout

Poté, co plukovník Robert Šlachta oznámil, že pro nesouhlas se sloučením svého útvaru s protikorupčním odejde z policie, naznačil olomoucký žalobce Pavel Komár, že bude třeba prošetřit, zda se tím sloučením nenaplňuje tři roky starý nápad podsvětí, jak se Šlachty zbavit. Co si o tom myslíte?

Jednoznačně vylučuji, že by motivem změn byly jakékoliv podobné vlivy. To rozhodnutí jsme opakovaně zdůvodňovali a je za ním zlepšení efektivity práce. Ostatně tvrzení, že cílem mělo být odstranění Šlachty, odporuje i to, že jsem mu už na začátku celého procesu nabídl, jestli by v rámci té nové struktury nepřijal nejvyšší roli, tedy ředitele celého útvaru.

On tedy mohl být v tom managementu centrály hlavou a mohl tím garantovat, že nebude jakékoliv vyšetřování ohroženo, a mohl být při tvorbě těch procesů. To, že se rozhodl jinak, mě mrzí, ale nebyl tady činěn jakýkoliv tlak na to, aby ve své funkci skončil.

Záměr sloučit elitní útvary, který jste tento týden představili, za sebou nechává rozhádanou policii, rozhádanou koalici i rozhádanou odbornou veřejnost. Čekal jste takovou smršť?

Při každé změně dochází k tomu, že řada lidí ji nemusí úplně přijmout, a to jsme samozřejmě očekávali. Nicméně to, co se děje v politice, je špatný signál.
Nedochází přece k tomu, že by policie jakkoliv ohrožovala probíhající kauzy a už vůbec ne celý systém, a i přesto se děje to, co se děje. Takže ano, toto je velmi překvapivé.

Už ve čtvrtečním prohlášení jste uvedl, že vás Šlachtův odchod do civilu mrzí, nicméně nebyl to přece jenom tak trochu záměr už od počátku, jak naznačují mnozí kritici vašeho kroku? Vždyť nelze nevidět, že právě Šlachtův útvar reforma zasáhne daleko více než protikorupční policii.

My jsme jako vedení policie museli reagovat na několik věcí. Opakovaně se k nám totiž dostávaly informace, že tyto dva útvary mají určité problémy nikoliv z pohledu jednotlivých kauz, ale z pohledu jejich řízení nebo interpersonálních vztahů a vzájemné komunikace.

Další věc, která se do toho zohledňovala, byla změna v trestné činnosti a prolínání zaměření těch útvarů. Když přidáme problémy mezi útvary, o kterých se dnes již veřejně mluví, a zároveň výzvy policii v podobě boje proti terorismu nebo kyberkriminality, tak je zkrátka jasné, že k nějaké změně musí dojít.

Jenže podle mnohých nejde o budování, ale spíše o bourání.

Ono se to dnes interpretuje tak, že se k 1. červenci účelově boří organizace ÚOOZ i protikorupční policie, ale já říkám, že z našeho pohledu jde v tuto chvíli spíše o vytvoření jakési střechy a managementu, který ostatně může být tvořen lidmi z obou útvarů, aby se následně dotvořila ta architektura celé nové centrály. Nikde tedy dnes nedochází k přesunům, rušení míst – všichni zůstávají na svých pozicích. Nehledě na to, že i Interpol v poslední době mluví o nevyhnutelnosti takového postupu.

Ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta

Foto: Kateřina Šulová, ČTK

Původně jsem se ale ptal na tu motivaci. Je veřejným tajemstvím, že Šlachta je mnohými považován za neřízenou střelu, která leze ostatním útvarům tzv. do zelí. Je tedy oprávněný pohled, že tím skutečným cílem byl v první řadě on?

Mohu říct jen to, že jsem zodpovědný za celou policii a musím vnímat problémy, které jsou na každém útvaru. Cílem tohoto dlouhodobého záměru bylo od počátku především efektivnější fungování kriminálky, což spatřujeme ve vytvoření jednotné centrály. A ty problémy mezi těmi útvary dospěly do takové fáze, že bylo nutné do toho vstoupit. Nemohu přece přihlížet tomu mediálnímu obrazu, že je tu nějaký velmi úspěšný ÚOOZ a velmi neúspěšná protikorupční policie.

Vidíte to jinak?

Vždyť se podívejme na čísla. Nechci v tuto chvíli hodnotit, kdo je lepší a kdo je horší, ale např. protikorupční policie má za svou éru významné procento nejen žalovaných, ale také pravomocně odsouzených kauz (např. lobbista Marek Dalík, soudce Josef Knotek – pozn. red.), a má velké úspěchy i na poli daní.

A není to jen díky tomu, že v rámci Kobry do toho vstupují i celníci a finanční správa, vždyť tato jednotka je v gesci právě protikorupčního útvaru.

Připouštím ale také to, že v oblasti závažné hospodářské trestné činnosti musíme ten tlak zintenzivnit, ale k tomu je potřeba, aby ty útvary spolu kooperovaly.
A jestli někdo říká, že se to vyřeší tím, že přesuneme všechny korupční spisy na ÚOOZ, tak to není přece systémové řešení, to bychom ten druhý útvar mohli rovnou zrušit. Přitom tam je mnoho expertů, u kterých věřím, že mají zájem i na spolupráci s ÚOOZ.

Řekl jste, že všichni policisté zařazení aktuálně kdekoliv na zmíněných dvou útvarech mají svá místa i v nové centrále, ale takřka kompletní vedení ÚOOZ vám tento týden v otevřeném dopise vyjádřilo nedůvěru. Dá se v takové atmosféře vůbec ještě spolupracovat, pokud by alespoň část z těch lidí ve strukturách zamýšlené centrály zůstala? Policie je přece jenom vojensky řízený ozbrojený sbor, kde musí být disciplína a respektována hierarchie…

Samozřejmě toto vnímám velmi citlivě a tu situaci nepodceňuji. Určitě o těch věcech budeme dál jednat.

Nevím, jestli to mám v tuto chvíli považovat za určitý nátlak na to, aby ta změna neproběhla, ale my jsme se každopádně snažili naznačit, že v danou chvíli se pro ty příslušníky z pohledu jejich práce nic nemění.

Oba dva útvary vnímaly, že k takové změně musí dojít, protože ten trend tady zkrátka je. Zřejmě ale zatím panuje nepochopení té situace – nikdo nic v rámci struktury obou těch útvarů v současné době neboří a struktura nové centrály se bude řešit ještě minimálně několik měsíců, ne-li let.

Trochu jste mi ale utekl z otázky, mohou ti lidé tedy zůstat i potom, co vám vyjádřili nedůvěru?

My ten záměr máme ve vedení vydiskutovaný a nechceme a ani nebudeme ustupovat na základě takových podnětů.

Platí přitom, že si vážím lidí, za kterými je nějaká práce. Také vnímám, že jsou na důležitých postech a že jejich případný odchod by mohl mít negativní dopady. Budeme ještě s útvarem diskutovat, pokud samozřejmě budou mít zájem.
Nemyslím si, že by jedním dopisem chtěli zahodit mnohdy 20 let práce, ale pokud je jejich pevné rozhodnutí setrvat na takových pozicích, tak já to neumím zvrátit. Názory se ale mohou měnit, ostatně viděl jsem to i u pana Šlachty.

V jakém smyslu?

Když byl mým náměstkem poprvé seznámen s těmi plánovanými změnami, tak nejdříve uvažoval o tom, že by se na tvorbě nového útvaru aktivně podílel.
Pak ale zřejmě ty věci někde diskutoval a ty názory přehodnotil. Každopádně pokud jsou lidé připraveni pracovat pro policii a některé věci přehodnotit, tak každý takový policista to místo má.

Kdy se vlastně Šlachta i šéf protikorupčního útvaru Jaroslav Vild dozvěděli o vašich plánech? V uplynulých dnech si stěžovali, že neměli žádné informace.

Ta změna se ve vedení začala připravovat intenzivně od začátku letošního roku a hrály v tom roli ty tři faktory, které jsem zmiňoval. Ředitele útvarů jsme s tím seznámili přibližně měsíc dopředu, a to v tzv. variantním řešení, aby se k tomu mohli vyjádřit a nějak se k tomu postavit.

Proběhlo také setkání s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem, který vyjádřil určité pochybnosti, ale domníval jsem se, že to bylo jen kvůli nepochopení. Pak ale ty informace začaly prosakovat do médií a my jsme museli celou tu finalizaci akcelerovat. Chtěli jsme tu odbornou diskusi zahájit nejprve na zasedání bezpečnostního výboru, ale tím, že se to nejdříve objevilo v médiích, což jsme my neiniciovali, tak jsme dostali toho prostoru na vysvětlování i diskusi mnohem méně.

Vrátil bych se ještě k dopisu klíčových důstojníků ÚOOZ, kteří se podle svých slov změnám nebrání, nicméně vámi chystanou reorganizaci neoznačili za změnu, ale za znásilnění.

Tak to určitě není. Pokud se na to podívá někdo, kdo té práci rozumí, tak to musí vidět. Samozřejmě ale chápu, že je tu určitá skupina lidí, která se dnes semkla a má tendenci nabourávat jakékoliv změny.

Jen k tomu podotýkám, že ta architektura centrály je teď sice nějak narýsovaná, ale může se změnit, a to i po dalších diskusích uvnitř policie, ale třeba i se státními zástupci.

Zmínil jsem to proto, že podle některých hlasů byste za to měl pykat, resp. odstoupit z funkce. Alespoň se tak v závěru týdne vyjádřili třeba koaliční poslanci z bezpečnostního výboru. Jste připraven nést za reformu osobní odpovědnost?

Jsem samozřejmě zodpovědný nejen za policii, ale i za kroky, které připravujeme. A nejen já, ale i celé vedení jsme velmi citlivě zvažovali každou změnu. Jestliže dnes přicházíme s novou architekturou, tak je potřeba vidět, že ta stávající je zastaralá, což v té současné diskusi zaniká.

V tuto chvíli za těmi kroky stojím, protože jsem přesvědčen, že to povede k efektivnějšímu způsobu fungování policie A jestli je s tím spojený ten efekt, že se s tím určitá skupina lidí neztotožní a takto se proti tomu vymezují, tak to přece ještě nemůže být důvod, abych se přiklonil pod nátlakem na jejich stranu a nechal být všechny ty ostatní, tedy abych nevnímal zase jejich starosti a problémy.

Co by vás tedy k rezignaci přimělo, byla by to třeba skutečnost, že by v reakci na reorganizaci kriminálky skutečně padla vláda?

Nechci, aby policie byla vůbec do těchto věcí zatahována.

Ale to už se stalo.

Ano, do těch politických diskusí jsme se skutečně dostali a mě to velmi mrzí. Ta politická struktura má určitou tendenci vstupovat do té policie a ovlivňovat její vnitřní věci.

V momentě, kdy by policie byla řízena nesystémově a kdyby to vedlo k ohrožení bezpečnosti státu, tak jsem samozřejmě připraven tu odpovědnost nést a podle toho se zachovat. Ale policie přece nemůže být pod vlivem tlaku politiků, musí zůstat profesionální a sloužit lidem, a nikoliv tomu, jakým způsobem do toho budou vstupovat politici.

Nicméně podle posledního vývoje se možnost pádu vlády zdá být reálná. Udělal byste z dnešního pohledu něco jinak, nebo byste postupoval stejně – tedy důsledně plány tajil, neuvedl je do koncepce předložené poslancům, nedbal na názor státního zastupitelství a nekonzultoval to s podřízenými?

I podle toho posledního vývoje si stojím za tím, jak jsme ty kroky nastavili. Domnívám se, že ta cesta je správná.

Mně jde v tuto chvíli ale spíše o to provedení, které bylo podle mnohých zkrátka nešťastné, a opakují se v té souvislosti výtky zejména na absolutní absenci debaty se samotnými útvary nebo se státním zastupitelstvím…

Já si např. nepamatuji, že by podobná atmosféra provázela reorganizace jiných bezpečnostních sborů, tedy např. celní správy, která obdobnou změnou prošla nedávno. Ale týká se to i zmíněného státního zastupitelství, vždyť zákon o státním zastupitelství byl sice diskutován v rámci připomínkového řízení, ale policie jako taková neměla možnost ten záměr napřímo jakkoliv komunikovat, tedy např. z pohledu možných dopadů do trestního řízení.

A když se podíváte na to, jak se v rámci tohoto zákona tvořil tzv. protikorupční speciál v rámci státního zastupitelství, tak ten by vlastně měl ten boj proti korupci a organizovanému zločinu také centralizovat obdobným způsobem, jako to teď děláme my v rámci policie.

Takže my připravujeme v podstatě to, co by mělo fungovat i u státního zastupitelství. A nešlo o reakci na ten zákon, ale je to reakce na potřeby policie, a to nejen české, ale i dalších evropských zemí. Ty problematiky se prostě sjednocují, tak aby bylo možné s tou závažnou trestnou činností efektivně bojovat z jednoho místa.

Jste tedy připraven reorganizaci hájit a dotáhnout ji, i když kvůli ní vláda padne?

Policie nemůže řešit systémové věci vedoucí k bezpečnosti občanů a zároveň přitom zohledňovat politickou situaci. Jsme tu od toho, abychom fungovali pro občany, a tento záměr je jen jedním z řady, které děláme a které tu policii posouvají kupředu. A není důvod stahovat něco, co má z pohledu bezpečnosti význam pro budoucnost, kvůli politice, to je nemyslitelné.

V zákoně skutečně není ani zmínka o tom, že by vnitřní organizační sktruktura policie měla podléhat souhlasu státního zastupitelství, ministerstva spravedlnosti, poslancům výboru, nevládním organizacím nebo provozovatelům autobusové dopravy, ale přece jenom – nešlo to alespoň s odbornou veřejností a s vlastními lidmi projednat dopředu a snažit se najít kompromis? Ostatně ta myšlenka je už několik let stará a v obecné rovině široce akceptovaná…

Na tom, že k tomu musí dojít, skutečně panuje shoda úplně všude. Proti všem dřívějším návrhům, které operovaly s finální verzí od počátku, jsme my tím nastavením mohli tu odbornou diskusi posunout.

Protože 1. července teprve startuje celý ten proces, a než bude ten útvar všechno sdílet a než ti lidé budou sedět spolu na jednom místě, tak to bude trvat ještě několik let, během nichž bude čas ty jednotlivé kroky řešit. To je daleko lepší cesta než rovnou přijít s konceptem, který se nejdříve bude diskutovat a teprve po kompletním spuštění se zjistí, že je nefunkční.

I proto jsme chtěli, aby teď na ty týmy nebo rozpracované kauzy žádná reorganizace nedopadala. Nezmaříme tím žádné věci a na to byla vypracována i bezpečnostní analýza, ostatně i ministr vnitra si nad rámec těch našich poznatků nechal udělat posouzení těch dopadů a i ta vyloučila, že by to mělo jakékoliv negativní dopady na trestní řízení.

Ministr vnitra tím dokonce podmiňoval svůj podpis pod reorganizaci, ale státní zástupci hlasitě upozorňují na to, že takové tvrzení je nepravdivé, a dokládají to konkrétními kauzami, které tím podle nich budou okamžitě narušeny. Ostatně už si dokonce stahují některé spisy k sobě, a to přece nelze hodnotit jinak, než že to do probíhajících trestních řízení dopad mít bude.

Státní zástupci takové kroky v podobě stahování některých kauz dělali i v dobách, kdy žádná reorganizace neprobíhala. Hovořil jsem na to téma s nejvyšším státním zástupcem opakovaně a opravdu jsem vnímal určité pochybnosti a jakousi nedůvěru vůči té reorganizaci, ale na druhou stranu jsem ho ubezpečil, že ty dopady to zkrátka mít nebude.

Také jsem mu nabídl, aby se on nebo jeho tým stal součástí toho procesu, tak aby se podařilo ten cíl naplnit a odstranit všechny pochybnosti.

Jenže ona ta nedůvěra je velmi silná a zejména po včerejšku minimálně velmi vážně zpochybňuje možnost nějaké další spolupráce. Vždyť se to podobá spíše otevřené válce. Dokážete si tu spolupráci po tom všem vůbec ještě představit?

Sám jste řekl, že policie je ozbrojený vojensky řízený sbor a jeho cílem je zabezpečovat ochranu obyvatel, takže my zkrátka musíme tu cestu najít, je to naše povinnost. A nedovedu si představit, že i přes ty aktuální rozpory bychom přestali se státními zástupci vzájemně komunikovat.

Jde o to, jestli ty příkopy nebudou už příliš hluboké na to, aby se jednoduše překročily…

Z naší strany bude vždy cesta k tomu, abychom ty příkopy zasypali a odstranili všechny bariéry. Budeme tedy hledat společnou cestu, aby v tomto státě byla otázka spravedlnosti a bezpečnosti na prvním místě.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků