Platy 2007: učitelé si opět nepolepší

Se zaváděním reformy jsou na učitele kladeny stále vyšší nároky: na jejich přípravu, profesionalitu. To ale musí být zákonitě vyváženo vytvářením motivujících podmínek k výkonu této profese, aby o pedagogickou práci projevili zájem talentovaní lidé. Myslí si to Českomoravský odborový svaz pracovníků školství (ČMOS PŠ). 

"Zpráva OECD za rok 2004 však opět ukázala, že v porovnání s ostatními zeměmi je ČR, co se týká učitelských platů, na pátém místě od konce. I tato čísla ukazují, že financování regionálního školství je dlouhodobě podhodnocené," řekla Právu Markéta Vondráčková, místopředsedkyně ČMOS PŠ.

"Bohužel ani návrh státního rozpočtu na rok 2007, v němž měla vláda možnost ocenit práci učitelů podstatným zvýšením finančních prostředků vynakládaných na vzdělávání, existující propastný rozdíl mezi vysokoškolsky vzdělanými pracovníky neřeší," dodává Vondráčková.

 

Platy učitelů
Typ školy Průměr za ČR v roce 2005 v Kč Změna oproti roku 2004 v Kč
Mateřské školy 17 177 1 031
Základní školy 21 543 1 316
Základní umělecké školY 21 770 1 561
Střední odborná učiliště 20 965 1 337
Gymnázia 22 894 1 338
Střední odborné školy 23 130 1 398
Vyšší odborné školy 23 986 1 509
Více se dočtete v rubrice pátečního Práva Studium