Malá část dotázaných se přiklonila k názoru, že vznikne menšinová vláda ODS. Tuto variantu označilo za pravděpodobnou pouze 7,6 procenta lidí. Přitom právě o této možnosti se v současnosti nejvíce spekuluje.

Ještě méně lidí věří, že se podaří menšinovou vládu vytvořit sociálním demokratům. Kabinet ČSSD je pravděpodobný podle 4,4 procenta respondentů. Vznik duhové koalice všech parlamentních stran je možný podle 3,6 procenta občanů.

Průzkum také ukázal, že to, co lidé očekávají, není úplně v souladu s tím, co by si přáli. Nejvíce lidí sice vidí řešení v předčasných volbách, je jich ale méně než těch, kteří tento scénář považují za pravděpodobný, konkrétně 17,7 procenta. Naopak vládu trojkoalice by si přálo 16,5 procenta, což je víc než počet respondentů, kteří ve vznik kabinetu ODS, lidovců a zelených věří.

Preferovaný a pravděpodobný vývoj politické situace v ČR (v %)
Přálo by si Vidí jako pravděpodobné
Předčasné volby 17,7 29,5
Vláda trojkoalice 16,5 11,5
Velká koalice 12,2 11,3
Menšinová vláda ODS 8,3 7,6
Menšinová vláda ČSSD 8,2 4,4
Duhová koalice všech 6,6 3,6
Neví 30,6 32,2
Zdroj: Factum Invenio

Lidé většinou nevědí, kdo si v jednáních vede lépe

Většina dotázaných si nevěděla rady s otázkou, zda si v povolebních jednáních vede lépe ODS nebo ČSSD. Podle 40,8 procenta respondentů na tuto otázku nelze odpovědět, dalších 27,1 procenta občanů odpovědělo, že neví.

U zbytku reprezentativního vzorku lidí byl názorová bilance téměř vyrovnaná. Zatímco 16,7 procenta lidí hodnotí příznivěji strategii občanských demokratů, vyjednávací taktika ČSSD se zamlouvá 15,4 procenta respondentů.

Podle autorů průzkumu se ve výsledku odráží, jak nečitelná jsou povolební jednání pro veřejnost.

Kdo si vede lépe v povolebních jednáních (v %)
ODS 16,7
ČSSD 15,4
Nelze říct 40,8
Neví 27,1
Zdroj: Factum Invenio