Programy ODS, lidovců a zelených se v řadě otázek podobají. Shodují se například na nutnosti reforem penzijního systému, platbě nadstandardů ve zdravotnictví, deregulaci nájemného nebo privatizaci zbylých státních podniků.

Rozdíly lze naopak nalézt v přístupu k daním, školnému, statutu nemocnic nebo postoji k EU. Zde se hlavně zelení od svých dvou potenciálních koaličních partnerů odlišují.

Daňový systém - rovnou daň chce jen ODS

V zamýšlené koalici může ODS narazit u partnerů zejména se svou stěžejní vizí, kterou je patnáctiprocentní rovná daň. Zelení ji v minulosti označili za asociální a upřednostňují svůj koncept ekologické daňové reformy. Ta má přenést daňovou zátěž z přímých daní na nepřímé. Produkty by byly zdaněné podle míry, kterou škodí životnímu prostředí. Ani lidovci ve svém programu nepočítají s rovnou daní, nýbrž s postupným přibližováním obou sazeb DPH a snižováním daně z příjmu právnických i fyzických osob.

Daňový systém
ODS KDU-ČSL zelení
zavedení rovné daně 15 procent přiblížit sazby DPH: základní 18, snížená devět procent fiskálně neutrální ekologická daňová reforma
zrušení některých daní, jako jsou daně darovací, dědické nebo z převodu nemovitostí snížit daň z příjmu právnických osob na 19 procent snížení celkové daňové kvóty na 35 procent
roční daňové prázdniny pro každého živnostníka snížit daň z příjmu fyzických osob tak, aby se efektivní daňová sazba pohybovala v rozmezí nula až 25 procent přenesení daňové zátěže z přímých daní na nepřímé
vyjednat s EU nulovou DPH na základní potraviny a léky snížení daní a odvodů sociálního pojištění rodičům podle počtu dětí zrušení minimální živnostenské daně

Zdravotnictví - zelení jsou pro neziskové nemocnice

Všechny tři strany případné koalice se shodují na tom, že je třeba zavést platby za některé zdravotnické služby. Různí se ale v názoru na právní formu nemocnic. Zatímco ODS prosazuje status nemocnic jako výdělečných akciovek, zelení se kloní ke koncepci neziskových nemocnic. Neziskové nemocnice neodmítají ani lidovci, kteří ale nesouhlasili s formou zákona, který před volbami prosadila ČSSD s podporou komunistů.

Zdravotnictví
ODS KDU-ČSL zelení
poplatky od 20 do 50 korun za návštěvu lékaře, lékařskou službu první pomoci a pohotovost v nemocnici, za den pobytu v nemocnici, výdej léku na předpis v lékárně a odvoz sanitou poplatky za návštěvu u lékaře či za výdej léků na recept paušální poplatek za lék na recept s úlevami pro chronicky nemocné
spoluúčast do 3000 korun ročně se bude platit z osobního účtu, platby nad tuto hranici by šly ze solidárního účtu poplatek za pobyt v lůžkových odděleních nemocnic ve výši zhruba 50 až 100 korun na osobu a den poplatek za hotelové služby při hospitalizaci
zavedení dobrovolného zdravotního připojištění zavést nepovinný systém zdravotního připojištění

Právo, kriminalita a boj s korupcí

Všichni tři potenciální koaliční partneři deklarují potřebu posílit zodpovědnost soudců za své rozhodování. Proti neúměrně dlouhým soudním řízením chtějí nasadit procesní lhůty. ODS a SZ se shodnou také na nutnosti přijetí nového zákona o střetu zájmů. 

Justice, boj s korupcí
ODS KDU-ČSL zelení
tříletá zkušební doba pro soudce diskuse o zavedení dočasného jmenování nového soudce a posílení odpovědnosti soudců zákon o bezplatné právní pomoci sociálně slabým 
kariérní řád pro soudce i jako motivace pro další vzdělávání zavedení lhůt pro rozhodování v trestním i občanskoprávním řízení u soudu povinnost soudce celoživotně se vzdělávat, zvýšení kárné odpovědnosti soudců
posílení kárné odpovědnosti, zavedení lhůt pro rozhodování revize a zabavení "nečistého" majetku závazné etické kodexy pro zastupitele, starosty, úředníky i manažery a zaměstnance obecních a městských podniků
posílení administrativního aparátu kolem soudce posílení administrativního aparátu soudů nový zákon o střetu zájmů závazný pro všechny volené i jmenované veřejné funkcionáře
 

Zelení odmítají školné

V oblasti financování vysokoškolského vzdělání mají všechny tři strany odlišný plán. Zatímco zelení se stavějí odmítavě k jakékoliv formě školného, občanští demokraté a lidovci chtějí platbu za studium na VŠ zavést. Lidovci se drží ideje platby předem, ODS přišla s návrhem tzv. absolventského příspěvku, podle kterého by absolventi platili školné zpětně.

Školné
ODS KDU-ČSL zelení
školné na vysokých školách by měli platit studenti až po absolvování podle výše svého příjmu školné ve školkách a na vysokých školách, bezplatné základní a střední vzdělání veřejné vysoké školy by měly zůstat bezplatné

Ekologie - jsou vlastně všichni zelení?

Šéf Strany zelených Martin Bursík před volbami často podotýkal, že ostatní partaje opsaly části ty části programu SZ, které se týkají ochrany životního prostředí. Dodával, že je rád, že ostatní strany "natřely svůj program nazeleno". Přestože to lídři ODS i KDU-ČSL odmítli, v základních ekologických bodech jistě najdou se zelenými společnou řeč. Otázkou zůstává, zda občanští a křesťanští demokraté dávají svým ekologickým záměrům stejnou prioritu jako zelení.

Ekologie
ODS KDU-ČSL zelení
zmenšení energetické náročnosti průmyslu zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na výrobě energie snižování závislosti na ropě, podpora alternativních zdrojů, například biopaliv či zemního plynu
snížení znečištění z malých topenišť a dopravy podpora energetických úspor tlak na zvýšení poptávky po automobilech s významně nižší spotřebou pohonných hmot
využívání starých průmyslových areálů (brownfields) podpora nevládních ekologických organizací v ochraně životního prostředí a v péči o přírodu využívání opuštěných areálů továren, bývalých kasáren či zemědělských staveb (brownfields) namísto výstavby průmyslových podniků "na zelené louce"

V dalších otázkách jsou si strany spíše blízké

Další představy zástupců jednotlivých stran možné koalice jsou si docela blízko. Například na postupném zvýšení věku odchodu do důchodu na 65 let se shodují programy všech tří stran. KDU-ČSL prosazuje dřívější odchod do penze u žen podle počtu dětí, zelení navrhují možnost dobrovolného připojištění se státním příspěvkem.

V otázce zavedení eura jsou si blíž občanští demokraté se zelenými, kteří odmítají jakýkoliv závazný termín a chtějí počkat na dobu, kdy bude česká ekonomika připravena. Lidovci jsou pro závazný termín v roce 2010.

V základních rysech lze nalézt shodu také v oblasti bydlení. ODS, lidovci i zelení chtějí postupně zrušit regulaci nájemného a zavést tržní bytové prostředí. Občanští demokraté však navrhují i možnost výpovědi z nájmu bez udání důvodu s roční výpovědní lhůtou. Na rozdíl od ostatních také zamýšlejí zrušení Státního fondu rozvoje bydlení.