"Přijímačky na práva jsem složil úspěšně. Určitě mi pomohlo, že jsem se v průběhu roku účastnil srovnávacích testů," raduje se čerstvý maturant Ondřej Novotný. Těm, kteří se hlásí na jiné právnické či ekonomické fakulty, doporučuje sledovat před písemnými zkouškami co nejvíce dění ve společnosti.

Rozhodně se vyplatí číst denní tisk, poslouchat rádio, sledovat televizi. "Když se bude mluvit, že návrh zákona byl přijat v prvním čtení, vyhledejte si, kdo může návrh podat a co je to první čtení. Bude-li uvedeno, že kvestor prohlásil, že na něco nestačí finance, podívejte se do zákona o vysokých školách, kdo je kvestor."

Potilo se na 25 549 studentů

Ondřej je jedním z 25 549 uchazečů, kteří ve dnech 5. až 7. května absolvovali na Masarykově univerzitě v Brně test studijních předpokladů, který měl 18 variant a který je součástí přijímacího řízení na sedmi zdejších fakultách (kromě fakulty sociálních studií a lékařské). Výsledky a pořadí lze po zadání čísla přihlášky a data narození najít na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/info_zkouska.pl

Na práva bylo přijato 610 lidí. "Směrné číslo je sice 510, ale ze zkušenosti víme, že 100 studentů nenastoupí. Přijali jsme jich tedy více," vysvětluje děkan Jan Svatoň.

Uspějí jen ti nejlepší

Mimo několika oborů, jako je filmová věda, kde již proběhly, začnou přijímačky na Filozofické fakultě UK, stejně jako na řadě jiných fakult či vysokých škol až od příštího pondělí či ještě později.

"Největší nával je tradičně na psychologii, andragogiku a personální řízení," řekla Právu Jarmila Handzelová, vedoucí studijního oddělení FF UK, kam se letos hlásí 11 632 uchazečů, přijato jich bude 2532.

Vedoucí katedry psychologie Ilona Gillernová k tomu dodává: "Chcete-li uspět v silné konkurenci, nestačí znalosti středoškolské psychologie. Uspějí zejména ti, jejichž příprava zahrnovala vedle znalostí i orientaci v odborné literatuře, a ti, kteří mají přehled, kde a jak se psychologie v praxi využívá."

Nejde o nadsázku: na psychologii se hlásí 2000 lidí, a přijato bude pouze 80. "Za neuvěřitelně krátkou dobu máte vyplnit sady testů, což vám nedovolí přemýšlet. Zkoušky proto považuji za neobjektivní, protože uspějí jen ti, co se vše naučili pouze a jen zpaměti," oponuje Anna Sklenářová, jedna z loňských neúspěšných účastnic.

Pokud je písemný test součástí i vašich přijímaček, určitě si, dříve než ho začnete vyplňovat, ověřte, kolik může být správných odpovědí: zda jedna, žádná anebo všechny a také jak jsou jednotlivé otázky bodovány, abyste se mohli rozhodnout, jestli se vyplatí tipovat.

"Když vám nebude cokoli jasné, neptejte se souseda, nýbrž pedagoga: komunikace se sousedy je brána jako podvod," doporučuje Jana Šiková z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde letos umožní studium 3900 zájemcům z 9400.

Rovněž si důkladně přečtěte zadání a rozmyslete si strategii vyplňování testu. "Nejlepší bývá zodpovědět nejprve otázky, kterým rozumíte a na které znáte odpověď, těžké a nejasné si nechte na konec," radí Jan Kadlec ze vzdělávací agentury Amos. "Určitě neodevzdávejte test před časovým limitem, raději si vše důkladně zkontrolujte."

Mějte vlastní názor

Ten, kdo postoupí sítem do druhého kola k ústní části, by si měl přečíst předepsanou literaturu. Určitě budete dotázáni i na vlastní názor v souvislosti s různými problémy. Na politologii po vás mohou chtít například okomentovat vztahy Evropské unie s Ruskem.

"Též se musíte obrnit trpělivostí. Všichni se musí sejít už v osm ráno, ale může se stát, že na řadu přijdete až v šest odpoledne," uzavírá Alena Stará ze studijního oddělení politologie FSV UK, na obor se letos hlásí 600 lidí, přijato jich bude kolem 90.

Více se dočtete v pátečním Právu na straně 8.