Největší svízel českého vězeňství tkví podle ČVH v nízké zaměstnanosti vězňů. Podle údajů vězeňské služby se v uplynulých třech letech pohybovala mezi 40 a 48 procenty. Nejlepší by bylo, pokud by pracovali všichni vězni, kterým v tom nebrání špatný zdravotní stav, uvádí se ve zprávě na internetových stránkách ČVH.

Ke zvýšení počtu pracujících by podle ČVH přispělo to, pokud by získali práci na poloviční úvazek. Subjekty zaměstnávající vězně by měly být zvýhodněny při zadávání veřejných zakázek.

Málo cel, hodně vězňů

Přeplněnost věznic je dlouhodobý problém, uvedl ČVH. Vězeňská služba podle ČVH tvrdí, že vazební věznice jsou naplněny na 80 procent, věznice pro odsouzené na 120 procent. Podle údajů ČVH však byla přeplněnost standardních oddělení věznic mnohonásobně vyšší. Situaci výbor pokládá za nepřípustnou. Zvyšuje to mimo jiné napětí mezi odsouzenými i mezi pracovníky věznice, píše se v analýze ČVH.

Vězeňská služba se podle ČVH snaží situaci řešit. Snaží se také zlepšovat hygienické podmínky ve věznicích, které jsou podle ČVH neuspokojivé . Naopak řadu let a možná i desetiletí potrvá podle výboru změna stavu, kdy v jednotlivých celách je údajně běžně šest až 12 lidí, výjimečně až 25.