"V přesně nezjištěné době před 17. 2. 2006 na přesně nezjištěném místě některý z veřejných činitelů, který měl přístup k vyšetřovacímu spisu v kauze Berka, předal nejméně redaktoru ČT Jiřímu Hynkovi odposlechy telefonních hovorů, které jsou součástí vyšetřovacího spisu, a umožnil mu přístup nejméně k výpovědi Daniela Thonata, ačkoli okruh osob, které mají přístup ke spisovým materiálům, je přesně vymezen trestním řádem a ačkoli si byl vědom, že těchto informací může být zneužito k poškození nezúčastněných osob, o nichž odposlouchávané osoby hovoří;" uvádí Zadražilová zastoupená advokátem Jiřím Teryngelem v trestním podnětu.

Novináři a další osoby se podle ní provinili tím, že "odvysílali odposlechy v úmyslu způsobit jinému škodu, prozradit tajemství, o němž se dozvěděl z telefonního hovoru, který nebyl určen jemu," uvádí Teryngel v podnětu.

Nenechají se zastrašit

V odvysílaných odposleších podle trestního oznámení zaznělo, že na soukromou oslavu narozenin Zadražilové v pražské budově vrchního státního zastupitelství a pražského vrchního soudu byli pozváni "členové skupiny kolem soudce Berky".

To mělo poškodit Zadražilovou proto, že v době, kdy se oslava konala, nebylo známo, že jde o Berkovu skupinu. Dále se podle oznámení v pořadu ČT uváděly přímé výňatky z nelegálně získaných odposlechů. Novináři byli podle trestního oznámení "přinejmenším srozuměni s tím, že takto uměle vnášené souvislosti mohou vést k poškození pověsti státní zástupkyně Zdražilové".

Novináři by v tomto případě měli být trestně stíháni, pokud odmítnou prozradit zdroj informací: "Oznamovatel má za to, že ti novináři, kteří odmítnou prozradit svůj zdroj, založí tím podezření ze spáchání trestného činu nadržování podle § 166 odst. 1 tr. zák. a bude třeba zvážit jejich trestní stíhání i pro tento trestný čin," uvádí se v oznámení. "V žádném případě své zdroje neprozradím. Trestní oznámení považuji za absurdní. Domnívám se, že paní Zadražilová si prostřednictvím advokáta vyřizuje osobní účty.

Připomenu, že v odposleších hovoří o advokátu Teryngelovi jeden z podezřelých, tehdejší soudce Nejvyššího soudu Zdeněk Sovák, jako o svém kamarádovi, který mu pomáhá v kauze, ve který byl Sovák vyšetřován," odpověděl na dotaz Práva Hynek. Dále vyslovil přesvědčení, že informační zdroje neprozradí ani jeho kolegové a nenechají se také zastrašit.