ODS se zřejmě inspirovala Komenského heslem "škola hrou". Nejsilnější opoziční strana představila "něžnou a hravou" část své předvolební kampaně - kompaktní disky, na nichž si mohou děti spolu s rodiči nebo prarodiči pomocí říkadel a obrázků procvičovat abecedu, skládat puzzle či hrát pexeso.

Ve školství by chtěli občanští demokraté posílit rozhodovací pravomoci ředitelů škol, kteří by tak mohli rozhodovat o příplatcích pro schopné pedagogy.

Stínový ministr školství ODS Walter Bartoš při prezentaci volebního programu své strany uvedl, že cílem změn má být otevřený, dynamický a spravedlivý vzdělávací systém na úrovni nejrozvinutějších zemí světa.

ODS se bojí o malé školy na venkově

ODS usiluje o to, aby stát přispíval na vzdělání dítěte stejnou částku bez ohledu na to, zda navštěvuje veřejnou, soukromou či církevní školu. Hodlá zachovat malé vesnické školy, pokud o ně budou mít obce zájem - stát by měl zrušit spodní limit pro počet žáků v základních školách a malotřídkám přispívat paušální částkou ve výši 100 tisíc korun.

Školy mají získat jasná ekonomická pravidla, která jim dají větší volnost při využívání prostředků. ODS má rovněž v plánu zvýšit počet míst na gymnáziích a lyceích nebo znovu umožnit dětem podávat si přihlášky na více středních škol současně.

ODS si chce počíhat na věčné studenty

V oblasti vysokého školství je prioritou občanských demokratů stav, kdy bude mít každý možnost studovat obor podle svých představ. Studenti by zároveň měli větší odpovědnost za volbu oboru i délku studia, vysoké školy by měly zase více odpovídat za kvalitu vzdělání. Na financování studia by se měli podílet všichni, kteří z vysokoškoláků mají prospěch - tedy stát, podniky i absolventi, tvrdí ODS.