Soudcovská rada NSS Vyvadila zařadila do druhého senátu finančně-správního kolegia. "Vzhledem k tomu, že na NSS již bude jen krátkou dobu, bude mít postavení soudce na stáži. Bude se podílet na zpracování spisů, připravovat koncepty rozhodnutí a nebude se přímo podílet na rozhodovací činnosti," uvedla mluvčí soudu Sylva Dostálová.

Vyvadil se ale bude až do konce června těšit na soudcovský plat, který mu podle platné legislativy náleží.

Vyvadil nedávno prohlásil, že další přechodné působení na soudu bere jako nutnost. Nepočítal s tím, že by ještě mohl soudit, předseda NSS Josef Baxa dal totiž několikrát najevo, že Vyvadilovi jako soudci nedůvěřuje.

Vyvadil pracoval půl roku jako náměstek na stáži na ministerstvu spravedlnosti. Svými výroky ale rozhněval ministra Němce i svého šéfa Baxu. Vyjadřoval se prý k politickým kauzám, a ohrozil tak nezávislost soudu, a navíc se sešel s kontroverzním podnikatelem Tomášem Pitrem.