Podle údajů ministerstva zahrnuje celková částka především škody v areálech hradů, zámků, památníků, muzeí a galerií

Nejvíce postiženým objektem je Památník Terezín, na němž vznikly škody za 3 600 000 miliónu korun. V památníku byl zaplaven podzemní pevnostní systém Malé pevnosti, podzemní chodby, cely i výstavní prostory.

Dvoumiliónová škoda vznikla i na státním zámku Lednice, v jehož areálu byla zatopena zhruba polovina 190hektarového parku.

Žádné povodňové škody na památkových objektech naopak nehlásí např. Liberec, Ostrava nebo Kroměříž. Z některých pražských muzeí v ohrožených zónách - např. z Náprstkova muzea - byly evakuovány sbírky, Anežský klášter ustavil pohotovostní četu, schopnou kdykoliv v průběhu 24 hodin do 40 minut začít s vystěhováním prostor ohrožených vodou.

Odhad celkových škod zatím není uzavřen, povodňové komise zřízené u odborných územních pracovišť NPÚ aktuální situaci v rizikových oblastech stále monitorují. Ministerstvo kultury dále zpracovává soupis povodňových škod v resortu za účelem bezodkladné vládní pomoci.