Sněmovna schválila zákon o obětech domácího násilí hlasy 122 ze 165 přítomných. Nový právní předpis předložil například lidovec Jan Kasal.

Podle autorů zákona se stává obětí domácího násilí až 16 procent Čechů starších 15 let. Zákonodárci se snažili definovat pojem domácího násilí.

"Domácí násilí je označení pro násilné jednání, kterým dochází k nebezpečnému útoku proti životu, zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti, a to v bytě nebo domě společně obývaném násilnou osobou i osobou, proti níž takový útok směřuje," píše se v důvodové zprávě k zákonu.

Názor na tuto novelu není jednoznačný, Jan Klas z ODS varoval před jejím zneužitím a navrhoval její zamítnutí. Klas tvrdil, že policisté mohou domácí násilí účinně postihovat i v současnosti. Nový zákon podle něho násilníkům nezabrání v tom, aby oběť znovu napadli buď v okolí bydliště, nebo po návratu domů. Navíc prý hrozí, že zákon jeden z manželů zneužije proti druhému. "Jestliže se například stane, že rozvodové řízení trvá dlouho, ohrožuje majetkové poměry jednoho z nich, tak víte, že Češi jsou velmi vynalézaví," řekl Klas.

Předloha by měla nabýt účinnosti 1. ledna 2007. Nyní ji posoudí ještě Senát a prezident.