Rozhodl o tom ve středu Ústavní soud (ÚS) v Brně, který pro závažná pochybení v již pravomocně skončením dědickém řízení dědické rozhodnutí zrušil. Dědické řízení po Jiřím Muchovi a s ním spojená práva na majetek a autorská práva po Alfonsi Muchovi se tak po 13 letech vrátí před notáře, který dědické řízení obnoví.

"Tehdejší státní notář v Praze 1 i obecné soudy nepostupovali správně a stěžovatelku Jarmilu Plockovou vážně poškodili na jejích právech. Notář měl poznatky o tvrzení Jarmily Plockové, že je dcerou po Jiřím Muchovi, ale ta to ještě nemohla doložit soudním rozhodnutím. Proto měl notář dědické řízení přerušit do doby, než bude možné všechno doložit. Tuto chybu pak neodstranily ani obecné soudy," uvedla předsedkyně senátu Ivana Janů.

Celý problém kolem majetku spisovatele Jiřího Muchy, který byl synem malíře Alfonse Muchy, se odehrál začátkem roku 1992, kdy tehdejší státní notář zahájil dědické řízení jen se synem a jeho manželkou. Nikdo údajně nevěděl, že Jiří Mucha má ještě nemanželskou dceru Jarmilu, která vyrůstala v rodině Plockových. Ta se posléze ozvala notáři a uvedla, že má doklady o tom, že jejím biologickým otcem byl ve skutečnosti Jiří Mucha.

"O tom, že otcem  Jarmily Plockové byl Jiří Mucha nebylo pochyb, protože moje klientka měla ověřené doznání Jiřího Muchy, který ji označil za svou dceru a uvedl, že si přeje, aby dědila největší podíl jeho majetku. Státní notář ani soudy to nevzali v úvahu, protože moje klientka neměla určené rodičovství od soudu. Proto notář i soudy nevzali její tvrzení v úvahu a rozhodli protiprávně," uvedl právní zástupce Jarmily Plockové  Miloš Toms.

Jarmila Plocková nález ÚS přivítala, protože toto rozhodnutí jí dává možnost užívat při své práci autorská práva po Jiřím i Alfonsi Muchových. Kromě nich jde i o obrazy, plakáty, grafiky, šperky a návrhy šperků, které nikdy nikdo ještě nevyrobil a Jiří Mucha si údajně přál, aby právě nadaná Jarmila Plocková pokračovala v jejich rodinném díle.