Nyní jednají poslanci Evropského parlamentu o souborné směrnici, která by měla nahradit stávajících 40 evropských předpisů.

"Jsme pro přísnější regulaci chemických látek v Evropě, je nutné provést analýzu jejich dopadů na životní prostředí," řekl Novinkám tiskový mluvčí Greenpeace Zbyněk Havránek. Podle něj by měly být chemické látky registrovány, aby se zmenšilo riziko jejich toxických účinků. Až 30 tisíc látek v Evropě nebylo podle Greenpeace dokonale prozkoumáno, není tedy jasné, zda jsou zdravotně nezávadné či nikoli.

Greenpeace chce, aby ministerstvo usilovalo při jednáních o přísnou regulaci a nedopustilo, aby ekonomické zájmy průmyslu převážily nad ochranou lidského zdraví. Jako symbol takového přístupu umístili před vchod do budovy třímetrový kondom jako ochranu zdraví.

Svaz chemického průmyslu má však na chemickou politiku odlišný názor. Jeho ředitel Ladislav Novák prohlásil, že směrnice je byrokratická, nepřehledná a výsledky dosavadních studií ukazují závažné ekonomické dopady zejména pro malé a střední podniky. Přímé administrativní náklady pro české chemické podniky spojené se zavedením nové chemické politiky odhaduje Novák na sedm až 11 miliard korun.

Urban: směrnice EU bude kompromisem

Nová chemická politika Evropské unie bude kompromisem, členům mezinárodní ekologické organizace Greenpeace to ve čtvrtek řekl ministr průmyslu a obchodu Milan Urban. Aktivisté ho ráno požádali před ministerstvem o co nejpřísnější vyjednávací pozici Česka k připravované směrnici.

Urban se zástupci Greenpeace krátce pohovořil a slíbil jim, že se zaměří na jejich požadavky. Sdělil, že pozice Česka nebude ani extrémně ekologická, ani nebude stranit chemickému průmyslu. Při jednáních přitom budou Češi hájit tři pilíře: zdraví, zaměstnanost a životní prostředí.