Další novinkou chystaného zákona je zrušení hodnosti podporučíka. Novela zákona také přináší přejmenování některých armádních funkcí. Nejníže postaveným vojákem je nyní rotný, podle předlohy zákona by to měl být svobodník. Vojáci, kteří vstoupí do armády, by tak již neměli začínat s hodností rotného, ale svobodníka.

Zatímco však rotnému stačilo základní vzdělání, svobodník bude potřebovat výuční list, řekl Lavička. Maturita byla dosud vyžadována od praporčíka, v budoucnu ji bude muset mít i rotný či rotmistr. Vysokoškolské vzdělání alespoň na úrovni bakaláře bude potřebovat každý důstojník, tedy od poručíka výše. Nyní je vyžadováno až od hodnosti kapitána.

Vojáci, kteří nebudou splňovat podmínky pro hodnost, budou mít pět let čas, aby si své vzdělání doplnili. Problémem českých vojáků stále zůstává nízká úroveň znalosti cizích jazyků, i když se jejich úroveň zlepšila oproti roku 1989.

Změny souvisejí s profesionalizací armády a se sjednocováním českého systému s hodnostmi v jiných armádách NATO a s návratem k tradicím vojska z období meziválečného Československa.