Získání této drogy by nečinilo obtíže ani 20 procentům dvanáctiletých dětí. Stejné procento šestnáctiletých uvedlo, že by snadno sehnali i pervitin. K tomu, že seděli ve škole po požití marihuany, se podle studie přiznalo 28 procent šestnáctiletých chlapců a 16 procent dívek stejného věku.

Podle jiného dotazníkového šetření, které si nechala vypracovat některá pražská zastupitelstva, někdo nabídl nějakou nelegální drogu více než polovině žáků devátých ročníků základních škol, přičemž 20 procent z nich bylo osloveno přímo ve škole. U středních škol budou tyto podíly ještě vyšší, takové studie však dělá podle expertů jen málokdo.

"Žádné dotazníkové šetření mezi žáky jsme nedělali. O drogách si s dětmi povídají jejich vychovatelky v domově mládeže, dobrou zkušenost máme s velkými přednáškami," popsal protidrogovou prevenci ředitel jedné pražské střední průmyslové školy, který si nepřál být jmenován. Podle něj taková prevence stačí, podle odborníků nikoli.

"Velké přednášky se ukázaly jako neúčinné," řekl předseda Asociace nestátních organizací (A. N. O.) Jiří Richter. Účinnější jsou dlouhodobější zážitkové kursy, dobrá prevence jde však jen těžko bez sledování stavu drogové situace ve škole. "Některé školy se ale tváří, že u nich tento problém neexistuje," dodal Richter.