Naposledy na svou naivitu doplatila počátkem září skupina Čechů v Portugalsku. Ti se ozvali na inzerát hledající sezónní dělníky. Za zprostředkování zaplatili 30 eur (asi 900 Kč). Společnost jim naoplátku slibovala rovněž práci ve Španělsku.

Po příletu do Portugalska je ale čekalo zklamání. Kontaktní osoba, která je měla očekávat na letišti, vůbec nedorazila. Nikdo jim nezajistil ani práci, ani ubytování a stravu. Telefon na údajného zaměstnavatele byl vypnutý.

MZV doporučuje občanům ČR, kteří žádají o zprostředkování práce v zahraničí prostřednictvím třetí osoby, aby si podmínky důkladně prověřili přímo u zaměstnavatele.