Přispět by k tomu měly například zdravotní knížky, kde bude uvedeno, jaké léky pacient užívá a lékař při předepisování dalšího léku by zvážil, zda je to nutné či ne. Někteří odborníci soudí, že je velmi špatně nastavena tzv. maximální cena léků od ministerstva financí.

"Pokud by byla nižší, snížil by se prostor pro tzv dohodnuté ceny, za které se léky prodávají," soudí Josef Mrázek ze Svazu pacientů. Dodal, že maximální ceny jsou v řadě případů vysoko nad průměrnými evropskými cenami stejných přípravků. Nová vyhláška o úhradách léků od zdravotních pojišťoven, která vstoupila v platnost od července a vyvolala řadu rozporuplných reakcí, by měla znamenat snížení tempa růstu výdajů na léčiva přibližně o 1,7 miliardy korun ročně.

Chaos kvůli cenám léků

Chaos, který v některých lékárnách je, protože stejný lék mají za různou
cenu, v důsledku nové lékové vyhlášky bude pravděpodobně až do začátku srpna, kdy lékárny doprodají staré zásoby léků za staré ceny a budou již účtovat pouze nové. Lékárníci tvrdí, že pokud by vyhlášku znali s měsíčním předstihem, tyto zmatky by být nemusely.

Podle Katariny Bártíkové, ředitelky odboru farmacie ministerstva zdravotnictví, v každé ze 300 lékových skupin je alespoň jeden lék plně hrazen zdravotní pojišťovnou a tak pacient nemusí v lékárně doplácet nic.