„Podíl zastánců eutanazie v české společnosti je tak od roku 2011 víceméně stabilní a pohybuje se na úrovni okolo dvou třetin. Naopak podíl odpůrců je po celou dobu sledování výrazně menšinový a pohybuje se kolem úrovně jedné čtvrtiny veřejnosti,“ uvedla agentura.

ČTĚTE TAKÉ
Co vedlo ke smrti nizozemské dívky, které odepřeli eutanazii?

S právem na eutanazii rozhodně souhlasí 24 procent lidí. Dalších 42 procent s ní spíše souhlasí, zatímco rozhodný nesouhlas deklaruje osm procent lidí a 15 procent dotázaných je spíše proti. Zbývajících 11 procent nemá jasný názor.

Nesouhlas s potratem častěji vyjádřili lidé římskokatolického a protestantského vyznáníCVVM

Podíly lidí obhajujících právo ženy rozhodnout o podstoupení přerušení těhotenství jsou stabilní od roku 2010. Pro úplný zákaz interrupcí se vyslovila tři procenta dotázaných, sedm procent respondentů by ji povolilo pouze v případě ohrožení života ženy. Podle 16 procent dotázaných by měla být interrupce povolena jen s přihlédnutím ke zdravotním a sociálním ohledům na dítě a ženu.

„Nesouhlas ale častěji vyjádřili lidé římskokatolického a protestantského náboženského vyznání,“ konstatovala agentura.

Výzkum se zabýval i názory na legalizaci prostituce na úroveň živnosti, s níž vyslovilo souhlas téměř třetina  (31 procent) lidí. Podle 28 procent lidí by měl být zachován stávající stav, kdy je postihována kriminalita s prostitucí spojená. Dalších 34 procent lidí by prostituci omezovalo či zcela zakázalo. Zbývajících  sedm procent respondentů nemá na věc jasný názor.

Průzkum proběhl od 4. do 14. května a zapojilo se do něj 1026 respondentů.