O ekonomicky mimořádně důležité akvizici kraje informoval radní Petr Vokřál spolu s jihomoravským hejtmanem Bohumilem Šimkem (ANO).

„Středová hodnota podílu akcií je oceněná znaleckým posudkem na 620 milionů Kč. Nicméně dohodnutá cena za tento podíl je 21,5 milionu euro (550 milionu Kč). Což je hodnota menší, než vyplývá z odhadu,“ uvedla k ceně akcií mluvčí kraje Monika Brindzáková.

Petr Vokřál má již jako někdejší brněnský primátor zkušenosti s podobným krokem, kdy město pod jeho vedením přistoupilo k nákupu společnosti BVV od soukromých vlastníků, a jak Vokřál Informoval, tento krok se už nyní ukazuje i přes někdejší kritické prognózy jako výhodná investice.

Nákup bude generovat nemalé finanční prostředky a z jižní Moravy se stane centrum vědyPetr Vokřál, radní

Technologický park Brno (TPB) byl založen za účelem rozvoje vědy a technologií s úzkým propojením na vysokou školu a Jihomoravské inovační centrum (JIC). Jde o projekt veřejné správy na podporu rozvoje technologií a inovací, jehož vlastníky jsou nyní z padesáti procent město Brno a vysoké učení technické. Zbývající akcie vlastní soukromé subjekty, které jsou k prodeji podílu nakloněny.

„Vstup kraje do tohoto projektu je velmi logický. Strategický nákup bude do budoucna generovat nemalé finanční prostředky a z jižní Moravy se stane skutečné centrum vědy, výzkumu a inovací,“ uvedl Petr Vokřál.

Snaha předběhnout soukromé akcionáře

Jak Vokřál vysvětlil, snaha o urychlený nákup akcií je vedena i dalšími důvody. Současné privátní subjekty, které vlastní akcie, mají zájem o další rozvojová území v TPB, ale na zcela odlišné druhy podnikání, než technologický park dosud provozoval. Dalším rizikem může být zachování dosavadní exkluzivní inovativní struktury nájemců. „Sklady nebo tržnice v lokalitě mezi VUT a JIC nechceme,“ doplnil Vokřál.

Jak dodal, řada investorů rovněž podmiňovala svoje setrvání v TPB a případný další rozvoj zásadním vlivem veřejného sektoru.

Projekt odkupu akcií Jihomoravským krajem byl už prezentován předsedům zastupitelských klubů a všichni krajští zastupitelé mají přístup ke klíčovým datům projektu včetně správních i ekonomických informací.

Společnost TPB existuje už od roku 1993 a její působení představuje propojení výzkumu a inovací na nejvýznamnější firmy v regionu. Dosud šlo o naprostý unikát v ČR, ovšem tento princip a strategii se už snaží zavádět i jiné regiony. Rozvoj podnikání podobným způsobem v poslední době buduje a podporuje například Moravskoslezský či Středočeský kraj.