„Stará a nová zonace jsou dvě zcela odlišné věci, spojuje je jen stejné označení,“ vysvětluje ředitel Správy (KRNAP) Robin Böhnisch.

Návrh nové zonace napadla řada horských podnikatelů a obcí. Správa KRNAP většině oprávněných připomínek vyhověla. „Došli jsme ke shodě. Možnost proti nové zonaci oficiálně protestovat pominula,“ podotkl mluvčí Parku Radek Drahný.

Vstřícnost Správy KRNAP se týkala vyjmutí obestavěných pozemků z přísně chráněných zón.

Ochranáři naopak neslevili v navrhovaném klidovém území mezi Světlou a Černou horou s hnízdišti tetřívků. Propojovací lanovky, které by měly Krkonoším odlehčit od neúměrné zátěže automobilové dopravy, zřejmě zůstanou v plánech vlekařů. Zelenou leckde nedostaly ani sjezdovky, jež by z Krkonoš postupně udělaly lanovkami spoutaný lunapark.

Další změny po 15 letech

Nejpřísněji chráněná bude zóna přírodní, která bude zahrnovat pětinu (20,2 procenta rozlohy) parku a budou v ní převažovat přirozené ekosystémy. Ani tato zóna není striktně bezzásahová.

Zóna přírodě blízká, která bude zahrnovat více něž pětinu parku (22,3 procenta rozlohy) již zahrnuje i člověkem pozměněné ekosystémy. Ještě více bude vliv lidské činnosti patrný v zóně soustředěné péče (57 procent rozlohy parku). I zde bude snaha o obnovu ekosystémů do přirozené podoby.

Zóna kulturní krajiny zahrnující půl procenta rozlohy parku představuje zastavěné území parku.

Pro návštěvníky se novou zonací nic nemění. Sběr lesních plodů i pohyb po území národního parku zůstane stejný. Zonace určuje režim ochrany na následujících 15 let. Ministerstvo životního prostředí nyní návrh pošle k meziresortnímu připomínkování, pak ho vydá jako vyhlášku.