Báňský úřad minulý týden povolil záchranářům vstup a ti tak mohli začít s průzkumem podzemí. Po proražení otvorů do betonových hrází se bude prostor požářiště, který byl do té doby hermeticky uzavřen, odvětrávat.

Od prosince bylo kvůli neštěstí, k němuž došlo v hloubce 880 metrů, uzavřeno téměř pět kilometrů chodeb.

Při průzkumu na konci minulého týdne se podařilo lokalizovat pět těl havířů v přední části sloje, ke čtyřem mrtvým v prostoru rubání se zatím nedostali. Jejich těla by měla být vyproštěna zhruba do poloviny května.

Už se těším na procházky s vnukem, říká horník popálený ve Stonavě

Po odvětrání budou prostory prohlédnuty báňskou správou i vyšetřovateli.

K tragickému výbuchu metanu došlo v prosinci v podzemí Dolu ČSM-Sever ve Stonavě. Explozi nepřežilo 13 horníků, z toho bylo dvanáct Poláků a jeden Čech. Další havíři byli zraněni. [celá zpráva]

Prostory zasažené explozí a následným požárem se podařilo během několika desítek hodin uzavřít. Těžba v nezasažených částech dolu byla obnovena hned po Vánocích.