Nově takovou činnost nebude smět provozovat léčitel, který byl v minulosti nepodmíněně odsouzen. Vyžaduje to zákon o léčitelských službách, který vypracovalo ministerstvo zdravotnictví a který čeká na průchod legislativním procesem.

Mnoho léčitelů dnes představuje poslední naději pro lidi, které současná „západní“ medicína neumí vyléčit. Existují tací, kteří i v dobré víře používají k uzdravení svých klientů nekonvenční až drastické metody. Redakce Práva zná například příběh ženy, která se po neodborné terapii z rukou léčitele ocitla v přímém ohrožení života a dodnes si nese trvalé následky.

Léčitelé se budou muset nově registrovat, aby dostali oprávnění k činnosti. Má vzniknout národní registr léčitelů. „Podmínkami poskytování léčitelských služeb fyzickými osobami jsou plná svéprávnost a bezúhonnost,“ stojí v zákoně.
Podle normy to znamená, že lidé, kteří byli odsouzeni na jeden rok a výše nepodmíněně či spáchali trestný čin proti životu a zdraví, by nesměli klientům pomáhat.

Pacienti s depresí si musí lék shánět v cizině

Je třeba mít přehled, kdo všechno je léčitel. Chceme tedy zavést povinnost registrovat se. Léčitelé by měli splňovat základní předpoklady pro osoby vykonávající činnosti v oblasti péče o zdraví, jako je bezúhonnost, zdravotní způsobilost,“ řekla Právu mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Bezúhonnost by museli léčitelé doložit výpisem z rejstříku trestů.

Pokuta i milion

Zákon by stanovoval pro léčitele i další úkoly: například by museli vést o každém pacientovi dokumentaci.

„Léčitelé by měli plnit povinnosti, které pomohou přezkoumat to, zda nepoškodili svojí činností pacienta. Zejména budou muset vést dokumentaci o použitých metodách a doporučeních sdělených pacientovi, případně o vydaných produktech,“ řekla Štěpanyová. „Dokumentace bude muset obsahovat, co léčitel zjistil v rámci své diagnostické činnosti a jaké postupy u pacienta použil,“ dodala.

Norma by regulovala i reklamu, kterou léčitelé či specialisté na alternativní léčebné metody používají; nově by musela výslovně uvádět, že jimi poskytované služby nejsou poskytované podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů. „Reklama na léčitelské služby vždy obsahuje informaci, že se nejedná o poskytování zdravotních služeb,“ stojí v zákoně.

Léčebné konopí by mělo být jen za pár stovek

Léčitele by kontrolovaly krajské úřady, při přestupku by mohly stanovit pokutu do sto tisíc, při opakovaném porušení zákona až do výše jednoho milionu a zákazu činnosti na deset let.

V Česku dřív platila pro lékaře přísná pravidla: zdravotníci nesměli vykonávat povolání, když byli odsouzeni za trestný čin, který nesouvisel s jejich povoláním, tedy například i když způsobili dopravní nehodu.

V roce 2005 ale Sněmovna zákon, který odborná veřejnost kritizovala, zmírnila. Nyní platí ztráta bezúhonnosti pouze při spáchání trestného činu v souvislosti se zdravotní péčí.