Novela vysokoškolského zákona z roku 2016 umožňuje odebrat titul docenta do pěti let od jeho udělení. Rozhoduje o tom rektor na základě podkladů od pětičlenné přezkumné komise, která se svým složením liší od etické komise. Kovář se ale stal docentem v roce 2002, a pětiletá lhůta je tak podle Gerlocha promlčena.

Postup pro případ odebrání titulu profesora, kterým je Kovář od roku 2013, zákon nestanovil. Není tak ani zřejmé, jak by se v takovém případě mohlo postupovat. Podle Gerlocha by odejmutí nemohl iniciovat ani prezident, který profesora jmenuje, protože mu legislativa nesvěřila tuto pravomoc. „Musel by se stanovit nějaký režim na úrovni prezidenta, ta možnost nebyla zakotvena v zákoně,” řekl. „Za dané situace - pokud se nepletu - tak pokud jde o profesory, tak s tím nejde udělat nic,” dodal.

Bývalý prorektor Univerzity Karlovy se dopustil plagiátorství, uvedla etická komise

Ministerstvo školství dosud žádný případ odebrání titulu profesora neregistruje. Fakt, že se v zákoně nedefinovala tato možnost, je podle tiskového oddělení úřadu dáno právě specifickým charakterem jmenování profesora. Zatímco o docentovi rozhoduje rektor po složení habilitační zkoušky, profesora jmenuje prezident republiky na návrh vědecké nebo umělecké rady vysoké školy, podaný prostřednictvím ministra školství, vnitra nebo obrany. Rozhodnutí prezidenta je navíc platné jen tehdy, když je na něm i podpis premiéra nebo jím pověřeného člena vlády.

Prorektor Univerzity Karlovy Aleš Gerloch

Prorektor Univerzity Karlovy Aleš Gerloch

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Gerloch připomněl, že soudy v minulosti většinou odmítaly i snahy o napadení magisterského titulu. Jeho zpětné odejmutí umožnila až novela v roce 2016, a to do tří let po jeho získání. Nepravděpodobné je i odebrání titulu v případném trestním řízení, pokud by šlo o podvod, řekl právník. „Tam zase soud může vyslovit jenom zákaz čestných titulů a vyznamenání,” vysvětlil a dodal, že akademický titul není čestným titulem.

Čtěte také:
Prorektor Univerzity Karlovy Martin Kovář končí. Je podezřelý z plagiátorství
Podezření z plagiátorství je důvodné, konstatovala etická komise v kauze bývalého prorektora
Bývalý prorektor Univerzity Karlovy není plagiátorem, tvrdí posudky historiků

Podle právníka Františka Korbela, který se podílel na odebírání podvodně získaných diplomů z právnické fakulty v Plzni, ale chybějící ukotvení v zákoně ještě neznamená, že titul nelze odebrat. Deníku N řekl, že může jít o sporný výklad a rozhodnout by o tom musel soud. „V každém případě platí, že řízení o zrušení diplomu by musel vést ten, kdo ho vydal. V případě profesorů tedy prezident republiky,” uvedl.

Na možné plagiátorství před časem upozornili doktorandi Marek Jandák, Tomáš Konečný a Ondřej Crhák. Poukázali na shody mezi Kovářovými texty a publikací Barryho Cowarda věnovanou britské historii v období vlády Stuartovců. Kovář pochybení odmítá. Případ ještě posuzuje etická komise univerzity.