V druhém srpnovém týdnu spadla v Čechách necelá třetina obvyklých srážek (28 procent). O něco málo lepší situace byla na Moravě a ve Slezsku, kde srážkové úhrny odpovídaly 43 procentům.

Srážky se však vyskytovaly především v bouřkách a tedy nerovnoměrně. Často navíc měly přívalový charakter, což vyprahlé půdě nesvědčí.

„Vlhkost půdy se v minulém týdnu nadále téměř na celém území ČR zmenšovala. V obou sledovaných půdních profilech, 0 až 40 centimetrů i 0 až 100 centimetrů pod travním porostem, je s výjimkou horských poloh prakticky na celém území vlhkost nižší než 30 procent využitelné vodní kapacity (VVK), v profilu do 100 cm převládá dokonce území s vlhkostí pod 10 procent VVK,” konstatoval biometeorolog Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Tomáš Vráblík s tím, že takto nízká vlhkost se již blíží bodu vadnutí.

Málo vody v řekách i ve vrtech

Na sledovaných tocích je na 54 procentech profilů dosažen stav hydrologického sucha. Nejhorší situace je v povodí horního toku Labe a Vltavy, konkrétně v povodích Sázavy, Jizery, Smědé, Ploučnice, Lužnice, Nežárky, Úpy, či Loučné.

„Aktuálně ve vodních tocích ve sledovaných profilech protéká převážně 5 až 45 procent toho, co je pro toto období obvyklé,” konstatoval hydrolog ČHMÚ Radek Čekal.

Ještě horší je situace u podzemních vod. Úroveň silného či mimořádného sucha momentálně vykazuje 71 procent všech mělkých vrtů. Jejich hladiny v minulém týdnu vesměs stagnovaly či klesaly.