„Chtěli jsme původně, aby veškeré 15procentní navýšení šlo jen na tarify. Ale původní záměr ministerstva financí byl, aby do tarifů šlo nula a zbytek do pohyblivé složky platu. Teď je dohoda, že na tarify půjde deset a na ostatní pět procent,“ řekl včera Právu šéf školských odborů František Dobšík.

Navýšení o deset procent na tarifech by podle propočtů odborů znamenalo, že třeba začínající učitelka v mateřské škole zařazená do 9. platové třídy by si ze současných 24 810 hrubého polepšila na 27 920 korun. Její kolegyně s praxí přesahující 32 let by poskočila z 28 650 na 31 520 korun.

Základ u nejzkušenějších učitelů se zvýší z 33 930 na 37 320 hrubého

Začátečník v základní a střední škole je obvykle řazen do 12. platové třídy a pobírá tak základ 26 020 hrubého, ale po novém roce by dosáhl na 28 620. Nejzkušenější kantoři pak na pásce už nebudou mít 33 930, ale 37 320 měsíčně.

A takový začínající učitel odborného výcviku v desáté platové třídě, který má nyní tarif 25 020 korun, dostane 27 520 korun. Ti nejostřílenější by se posunuli z 29 400 korun na 32 340 hrubého.

Do tří let 45 tisíc

Výrazné zvyšování mezd ve školství měly ve volebních programech všechny strany. Navrhovaly různé způsoby, ale ve výsledku se shodovaly na průměru 45 tisíc.

Ztotožňovaly se s představou odborů, aby plat učitele v roce 2021 činil 130 procent průměrné mzdy. Hnutí ANO ke stejné částce došlo slibem, že ve stejnou dobu budou platy kantorů činit 150 procent průměrné mzdy učitelů z roku 2017.

Cíl potvrzuje ministr školství Robert Plaga (ANO), který říká, že za tři roky by průměrný plat učitele včetně příplatků a odměn měl být na 45 tisících.
Na příplatky a odměny ale nemusí dosáhnout všichni stejně. Ani teď není zcela jasné, jak se bude zbývajících pět procent rozdělovat.

„Teď není nikdo schopen k tomu nic říct, protože jednání ještě ani nezačala – ta začnou až od září,“ uvedl Dobšík.

Ve hře je, že by se pohyblivá složka určila na zvýšení příplatku za třídnictví, na odměny, o nichž rozhoduje ředitel, nebo třeba na podporu učitelů, kteří připravují začínající pedagogy.

Trhlinou v připravovaném rozpočtu jsou platy nepedagogických pracovníků, jako jsou uklízečky, kuchařky, školníci apod. „Tam jenom dvě procenta navíc nic neřeší. Už teď nemůžete sehnat třeba kvalifi kovanou kuchařku,“ uvedl Dobšík.

Kromě toho vláda ustoupila od toho, aby byly mzdy kantorů navýšeny už od září, jak tomu bylo v posledních letech.

Odbory také budou sledovat, jestli se vládě podaří splnit slib, aby učitelům rostly platy výrazně víc než jinde ve veřejné správě. Kromě nízkých mezd totiž úprk učitelů do jiných odvětví zapříčiňuje chabé konkurenční prostředí. Při náročnosti učitelské práce se zejména mladí rozhlížejí po jiných zaměstnáních, kde se mohou se svým vzděláním snadno uplatnit. Mnohdy i za mnohem lepší peníze.

Ale podle vládního návrhu rozpočtu na příští rok by měly mzdy v jiných odvětvích růst průměrně jen o šest procent.

Rozpočet školství se podle vládního plánu příští rok navýší o 25,7 miliardy korun. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) má jít 24 miliard na reformu financování školství, z čehož 21 miliard bude určeno na zvýšení mezd. „Současně se počet učitelů může zvýšit o 16 tisíc,“ dodala Schillerová.