Novela vodního zákona upravuje požadavky na odvoz obsahu jímek u rodinných domů. Ty se od roku 2021 zpřísní. Lidé budou muset zpětně dokládat odvoz obsahu svých žump do čistírny odpadních vod.

Novela o střetu zájmů ponechává registr oznámení majetkových přiznání komunálních politiků volně přístupný. Neveřejná však bude část údajů u politiků, kteří za obecní funkce nepobírají plat. Novela vznikla v reakci na obavy z lidské závisti. [celá zpráva]

Poslední podepsanou normou je novela o podnikání v oblasti cestovního ruchu. Ta má více chránit klienty cestovních kanceláří.