Podle soudu prezidentova role spočívá pouze v tom, že má kontrolovat, zda proces jmenování proběhl v rámci vysoké školy v souladu se zákonem. Posuzování odborných ani jiných kvalit uchazečů prezidentovi ani jinému orgánu státní správy nepřísluší. [celá zpráva]

Nespala u soudu argumentoval, že vysokoškolský zákon prezidentovi svěřuje pravomoc rozhodnout o jmenování profesorem.

Soud tuto interpretaci odmítl s tím, že „pokud by bylo připuštěno, aby orgány moci výkonné věcně rozhodovaly o tom, kdo může být profesorem, jednalo by se o zjevné popření autonomie veřejných vysokých škol”.

Není to osobní, tvrdí právník

Podle Nespaly se dovolání „netýká primárně pouze jmenovacího procesu profesorů, ale vůbec právní povahy úřadu prezidenta republiky”.

„To znamená – není to žádná osobní otázka, ale primárně otázka právní," zdůraznil motivy kasační stížnosti.