Porušením volebního zákona nebyl ani známý prozemanovský billboard s nápisem „Stop imigrantům a Drahošovi“, který vyzýval k opětovné volbě Zemana. „Nepřekročil ta pravidla čestnosti a poctivosti kampaně. Nedošlo k porušení zákona, byť ten slogan se může jevit jako zavádějící, povrchní, nebo dokonce nepravdivý,“ řekl ve čtvrtek k věci soudce Tomáš Langášek.

Připustil, že Drahoš byl v části kampaně vykreslen veřejnosti jako nekritický vítač cizinců a podporovatel migrace, což bylo velmi povrchní. Soudce na druhé straně připustil, že každá volební kampaň vyžaduje jistou míru zkreslení informací a zkratkovitosti ve vyjadřování.

Inzerát Miloše Zemana

Inzerát Miloše Zemana

Drahoš měl podle něj dost prostoru se obhájit a vysvětlit své názory, přičemž každý volič měl dost prostoru svobodně se rozhodnout o tom, jak bude při volbě hlavy státu pokračovat.

Langášek zdůraznil, že soud může vyhovět stížnosti či stížnostem jen ve výjimečných případech, „kdy jsou volební zákony porušeny ve velkém rozsahu, vysoké intenzitě a s prokázaným účinkem na volební výsledek“. Jinak je nutné respektovat výsledek volby.

Nejvyšší správní soud v Brně

Nejvyšší správní soud v Brně

FOTO: Miroslav Homola, Právo

NSS zároveň zamítl jedinou stížnost na senátní volby. Týkala se volby senátora za Trutnovsko Jana Sobotky (STAN). Stížnost podala jeho protikandidátka Terezie Holovská, která neuspěla. Namítala, že si nevylosovala své číslo, s nímž šla do voleb. To jí úředníci přidělili. Soudci sice dospěli k závěru, že jde o pochybení, ne ale tak zásadní, že by mohlo mít vliv na výsledek voleb. Proto stížnosti nevyhověli.