„Doporučujeme omezit pobyt pod širým nebem a zdržet se zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem,“ uvedl ČHMÚ.

Motoristům meteorologové doporučují omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu.

„Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého,“ uvedl ČHMÚ ve svém hlášení, které se během každé zimní sezóny v některých oblastech Moravskoslezského kraje opakuje několikrát.

Smogová situace na Zlínsku

Hodnoty polétavého prachu se ve Zlínském kraji pohybují v rozpětí od 71 do 110 mikrogramů na metr krychlový. Povolený limit je 50 mikrogramů na metr krychlový. Není tak vyloučeno, že v blízké době může být vyhlášená regulace, při níž už podniky musejí dodržovat různá opatření, sdělil Český hydrometeorologický ústav.

Na Zlínsku je nejhorší situace ve Valašském Meziříčí, kde se denní koncentrace v sobotu ráno pohybovaly okolo 110 mikrogramů na metr krychlový, hodinové okolo 150 mikrogramů. Naopak nejlépe se ráno dýchalo obyvatelům Těšnovic, kde se čtyřiadvacetihodinové hodnoty dostaly na 71 mikrogramů.