Stanice argumentovala, že reportáž měla v době letních veder zábavnou formou upozornit na existenci příručky s pravidly oblékání v kostelech.

„Záměrem reportáže, jak správně Nejvyšší správní soud uvedl, nebylo informovat o významné události, ale vyplnit období tzv. okurkové sezóny,” připomněl Ústavní soud s poukazem na tzv. infotainment, což je žurnalistická forma, jejímž cílem je nejen informovat, ale i pobavit.

Soudce zpravodaj David Uhlíř, připomněl, že hodnota infotainmentu může být „žurnalisticky a esteticky sporná”.

„Svoboda projevu jako základní politické právo chrání nejen šíření myšlenkově závažných sdělení. Právo každého vyjadřovat své názory zahrnuje i právo na jejich vyjádření humornou formou, s přiměřenou měrou nadsázky či ironie. Toto právo se vztahuje na veřejnoprávní média a tím spíše i média soukromá,” zdůraznil soud.

Reportáž televize vysílala v létě roku 2012 v době velkých veder. Jejím tématem byl leták, v němž kněz radil lidem, jak by se měli, či spíše neměli, oblékat do kostela. Reportáž zmiňovala nevhodnost džínsových kalhot, minisukní, odhalených ramen a velkých výstřihů.

V reportáži stanice použila anketu mezi lidmi včetně návštěvníků kostelů. Citovala také pasáž, která tvrdí, že sporé odění lidí, především žen, má vliv na kněze a ministranty. „Nedodržování těchto zásad může způsobit nejen pohoršení, ale i nevolnost celebrantů," uvedla Nova.

Podle názoru RRTV reportáž zohlednila jen jeden pohled na problematiku a nevzala v úvahu, že pravidla oblékání jsou ustálena i na jiných kulturně-společenských akcích.