Společnost Smart Stahl, o jejímž zájmu jako první informoval týdeník Euro, podle Sigmunda projevila zájem o koupi celého podniku Poldi a Poldi Trade. „Cenová nabídka ale zatím nepadla,“ sdělil Právu.

Kdysi slavná ocelárna Poldi je od loňského prosince v konkursu. Cílem insolvenčního správce je prodej podniku jako celku, což by podle něj mělo zachovat co nejvyšší hodnotu jeho aktiv a dosáhnout tak co nejvyššího uspokojení věřitelů.

„Pokud se podaří tohoto cíle dosáhnout, může nový vlastník opět obnovit provoz v areálu Poldi a samozřejmě může opětovně zaměstnat zkušené a kvalifikované zaměstnance, kteří v Poldi pracovali. Poldi by tak mohla přežít,“ uvedl Sigmund.
„Když nový vlastník do toho bude investovat a najde si odbyt, může obnovit výrobu,“ dodal. Další zájemci o celý podnik se podle něj zatím nepřihlásili.

Firmu Smart Stahl podle Eura zastupuje nepříliš známý Peter Foltin. Poldi podle obchodního rejstříku patří skupině Rucarto Limited zapsané na Kypru. Podnik tvoří provozy ocelárny, kovárny, dokončující výroby a tepelného zpracování.

Poradci z Pricewaterhouse Coopers a Equity Solutions Appraisals předloni ocenili firmy Poldi a Poldi Trade na zhruba 330 miliónů korun. Po loňském ukončení výroby se však dá očekávat, že jejich hodnota o něco poklesla. „Hlavní slovo ohledně aktuálního ocenění bude mít znalec a výsledek očekáváme zhruba do měsíce,“ informoval Právo Sigmund.