V celé republice podle průzkumu třídí odpad už 72 procent obyvatel. V roce 2016 vytřídil podle statistik firmy Eko-kom, která provozuje celorepublikový systém zajišťující třídění, recyklaci a využití obalového odpadu, každý občan téměř 45 kilogramů papíru, skla, nápojových kartónů a k tomu 11 kilogramů kovu.

Odpad z barevných kontejnerů se dotřiďuje na třídících linkách.

Odpad z barevných kontejnerů se dotřiďuje na třídicích linkách.

FOTO: Novinky

„V celorepublikovém průměru je běžně vytříděno a recyklováno bezmála 80 procent obalů. Co se týče množství odpadu vytříděného tuzemskými domácnostmi do barevných kontejnerů, který je dále dovezen na třídicí linku k dalšímu dotřídění, se pak 90 procent stává druhotnou surovinou určenou k dalšímu zpracování. Zbývajících 10 procent neprojde sítem dotřiďovací linky a stává se tzv. výmětem. Ten je dále využíván ve spalovnách pro výrobu tepla nebo elektrické energie anebo uložen na skládku,“ řekla Novinkám mluvčí Eko-komu Lucie Müllerová.

Problém s plasty

Piňos, který cituje údaje hnutí Greenpeace i českého ministerstva životního prostředí, uznává, že je na tom Česko zcela výjimečně dobře ve třídění plastů. Jenže…

„Problém je, že jenom 50 procent z toho vytříděného plastu se zrecykluje a nějak využije. A část ještě z těch 50 procent dokonce končí ve spalovnách, ten granulát už vytříděný, vlastně zrecyklovaný, jde do spaloven,” řekl Novinkám Piňos.

Vyprodukovaného plastového odpadu je 23 600 popelářských aut a z toho 10 tisíc popelářských aut, tedy zhruba 40 procent, prolétne komíny spaloven nebo skončí na skládkách, tvrdí Piňos, podle kterého za to může nedostatečná angažovanost státu v otázce nakládání s odpady.

S plasty nakládá ČR podle ekoaktivistů docela dobře.

S plasty nakládá ČR podle ekoaktivistů docela dobře.

FOTO: Novinky

Podle Piňose spalování odpadu není dobrým řešením, ačkoli „spalovnová lobby“ argumentuje, že se tímto způsobem vyrábí teplo.

Ministerstvo životního prostředí sdělilo, že v roce 2016 bylo využito téměř 80 procent všech (tedy i kartónových) obalů, 75 procent z toho bylo zrecyklováno. Co se týče plastových obalů, jejich recyklace byla v roce 2016 na úrovni 60 procent, energetické využití (spálení) činilo 13 procent a zbytek se skládkoval.