„Telefonát se slovenským předsedou vlády byl přátelský a velmi otevřený," uvedl Babiš. Připomněl, že 5. ledna zavítá do Bratislavy, kde se s Ficem setká. „Je dobrou tradicí, že nový český premiér jezdí na svou první zahraniční cestu na Slovensko," poznamenal.

Fico uvedl, že Babišovi poděkoval za 25 roků "nádherného sousedského soužití".  Vyzdvihl, že 1. ledna 1993 obě země ukázaly celému světu nevídaný příklad pokojného rozdělení federální republiky a vzniku dvou samostatných států.

Nádherné sousedské soužití

„Panu premiéru Babišovi jsem poděkoval za 25 let nádherného sousedského soužití a vyslovil jsem hluboké přesvědčení, že i další vztahy mezi Slovenskou republikou a Českou republikou budou půjčkami vzájemné důvěry,“ řekl Fico.

Slovenský premiér připustil, že v roce 1993 existovaly obavy, zda ekonomický a odborný potenciál slovenského národa bude stačit k vybudování státu.

„Na rozdíl od vyspělých demokracií jsme neměli tradice, politickou zkušenost ani dobré ekonomické základy. Slovenská společnost i politická scéna byla v té době výrazně rozdělena a se vznikem státu se neztotožnili všichni. Navzdory tomu můžeme s hrdostí konstatovat, že se nám z pohledu dějin za krátké období pětadvaceti let podařilo naplnit vizi budování moderního sociálního státu, plně etablovaného a respektovaného ve světě,“ zdůraznil Fico.

Pro mladé je samostatný stát samozřejmost

Předseda slovenské vlády konstatoval, že pro mladou generaci je období společné federace mimořádně vzdálené, jako kdyby to bylo před staletími.

„Slovenskou státnost vnímají jako přirozenou a možná jakousi nudnou samozřejmost. Někdo by mohl cynicky poznamenat, že rozdělení nemělo svůj dramatický příběh, a proto chybí jakási emoce. Je možná chybou společensko-politických elit, že nedostatečně upozorňujeme na jedinečnost pokojného vzniku samostatné republiky a naši schopnost budovat vlastní státnost,“ dodal.

Kiska vyzvedl porážku extremismu

Slovenský prezident Andrej Kiska v novoročním projevu připomněl 25. výročí vzniku samostatné Slovenské republiky. „V prvních létech po vzniku Slovenské republiky politická špička zradila ideály demokratického a právního státu. V roce 2018 to bude 20 let, co jsme v parlamentních volbách mečiarismus porazili,“ zdůraznila hlava státu.

Dále vyzvedl, že v roce 2018 si Slováci společně se sousedy v České republice připomenou sté výročí vzniku Československa. „Tento stát přinesl Slovensku demokracii, svobodu, respekt k občanským právům a do té doby nevídaný hospodářský, společenský, vzdělanostní a kulturní rozvoj,“ zdůraznil prezident SR.

Z událostí uplynulého roku Kiska zdůraznil porážku extremismu v listopadových krajských volbách. „Takřka na hlavu jsme porazili extremismus tou nejsilnější zbraní, jakou máme-demokratickými volbami. Výsledky těchto voleb významně ovlivnily náladu v naší zemi,“ zdůraznil

Česká republika a Slovensko si letos připomenou 100 let od vzniku Československa. Vlády obou zemí připravují řadu společných akcí.