Agentura připomněla, že v časové řadě od roku 1995 je patrné snižování podílu věřících. V roce 1995 se k víře hlásilo 39 procent dotázaných, zatímco třetina občanů tvrdila, že „určitě v Boha nevěří”. Aktuálně se za bezvýhradné ateisty označuje 41 procent respondentů.

„Podíl lidí, kteří věří v Boha, je stabilně vyšší mezi ženami (38 procent) než muži (28 procent), výrazně vyšší mezi lidmi staršími 60 let (41 procent) a také mezi obyvateli moravských krajů (41 procent, české kraje: 28 procent),” uvedla agentura.

 Věříte vy osobně v Boha? (v procentech)
určitě ano
spíše ano
spíše ne
určitě ne
14
19
26
41
zdroj: STEM

Pravidelně, alespoň jednou měsíčně, chodí do kostela na bohoslužby osm procent lidí. Několikrát do roka tam za tímto účelem zavítá 13 procent respondentů a méně často 28 procent dotázaných. Polovina Čechů (51 procent) křesťanské svatostánky celoročně ignoruje.

Pomyslné skóre vylepšují vánoční svátky, kdy si cestu do kostela najde 38 procent lidí. V polovině 90. let to bylo 45 procent lidí. „Do kostela chodí na Vánoce především lidé, kteří věří v Boha, ale návštěva kostela patří k vánočním zvykům i u třetiny rodin těch, kteří spíše v Boha nevěří, a dokonce i u některých, kteří rozhodně věřící nejsou,” zjistil průzkum.

Myslíte si, že je dobře, že se církvím navrací bývalý majetek? (v procentech)
určitě ano
spíše ano
spíše ne
určitě ne
10
22
30
38
 zdroj: STEM

Agentura podobně jako loni využila průzkum i ke zjištění názoru na církevní restituce. S těmi vyslovila souhlas třetina lidí (32 procent), zbytek populace má za to, že by se církvím ukradený majetek vracet neměl.

Průzkum proběhl od 1. do 11. prosince a zapojilo se do něj 1027 respondentů.