„V první polovině předpovědního období se budou teploty pohybovat většinou mezi hodnotami běžnými pro danou roční dobu. Ve druhé polovině období budou převažovat teploty blízko hranice mezi normálními a nadnormálními hodnotami,“ uvedli meteorologové.

Také z hlediska srážek bude období mezi 13. listopadem a 12. prosincem průměrné. „Očekáváme častější střídání cyklonálního a anticyklonálního charakteru počasí, a tedy vlhčích a sušších období,“ doplnil ČHMÚ.

Průměrná teplota v ČR v tomto období činí 1,7 °C, průměrný úhrn srážek činí 41 mm.

Nejnižší průměrná teplota byla naměřena v roce 1998, a to 2,6°C.
Nejvyšší průměrnou teplotu zaznamenali meteorologové v roce 2006 - 6,9°C.
Nejméně srážek - pouze 5 mm - spadlo v roce 1953.
Naopak nejvíce jich spadlo v roce 1974, a to 79 mm.