Riedelbauch vystudoval na konzervatoři hru na akordeon a následně kompozici na Akademii múzických umění. Na katedře skladby Hudební fakulty AMU až do loňského roku vyučoval. V roce 2000 byl jmenován profesorem.

V letech 1987–89 byl uměleckým šéfem opery Národního divadla. V mezidobí let 2001 až 2009 vedl Riedlbauch z pozice generálního ředitele Českou filharmonii.

V úřednické vládě premiéra Fischera (2009 až 2010) zastával Riedlbauch coby nominant ČSSD post ministra kultury.