Potápěči se poprvé k vraku, který leží v hloubce asi 60 metrů pod hladinou Jónského moře, ponořili v pátek. Nafotili ho, nafilmovali a změřili. Svá zjištění následně porovnávali s plány, které nalezli v archivu, a s historickými fotografiemi a shodli se, že je to hledaná ponorka U16.

Kromě ní zřejmě narazili také na vrak italského torpédoborce Nembo. Vše by měl potvrdit ještě druhý kontrolní ponor. „Dvě plavidla tam ale určitě jsou," řekl jeden z členů výpravy.

Vrak rakousko-uherské ponorky U16

Vrak rakousko-uherské ponorky U16

FOTO: Melichárek René, ČTK

Samotné expedici předcházelo dlouhé vyjednávání s albánskou stranou. Ta nakonec českým potápěčům vyšla vstříc a poskytla jim souřadnice vraku. Zástupce Pobřežní agentury pak byl s českým týmem přítomen například i při porovnávání plánů plavidla se skutečnostmi, které potápěči zjistili pod vodou.

Ponorka byla určena k ochraně hranic mocnářství, osudný se pro ni stal střet s italskými loděmi.

Ponorka byla určena k ochraně hranic mocnářství, osudný se pro ni stal střet s italskými loděmi.

FOTO: Czech Diving Team

Ponorka označená jako U16 byla postavena v roce 1915. Byla určena k ochraně hranic mocnářství a napadání nepřátelských lodí, které se k ní přiblížily. Do služby rakousko-uherské armády byla předána 6. října 1915. Následujícího roku byla dvakrát neúspěšně napadena francouzským torpédoborcem. Osudný byl pro ni střet s italskými loděmi v říjnu 1916, kdy ponorka nejdříve potopila loď Nembo, následně ji zřejmě poslal ke dnu parník Bormida.

Czech Diving Team se v minulosti podílel na řadě expedic. Zabývá se pátráním po potopených lodích spojených s českou historií.