Posledně jmenovaná norma má zjednodušit a zrychlit posuzování vlivu staveb na životní prostředí (EIA). Výhrady proti novele měli ekologové.

Novela zákona o zaměstnanosti navyšuje příspěvek na mzdy lidem s handicapem z 9500 na 12 000 korun měsíčně. Změny souvisejí se zvyšováním minimální mzdy.

Novela o zpravodajských službách posiluje jejich kontrolu. Poslanci budou nově dohlížet i na Úřad pro zahraniční styky a informace, což je civilní rozvědka.

Vojenskému zpravodajství zůstane v působnosti vedle obrany také bezpečnost, jak doporučil Senát. Poslanci tuto dílčí změnu rovněž podpořili.