Zeman připomněl, že se se Steinmeierem setkal již před mnoha lety coby český premiér. Nyní po přijetí s oficiálními poctami hovořili mimo jiné o migrační krizi, na niž mají obě země rozdílné názory.

„V otázce migračních kvót má česká vláda stejný názor jako já. Řekl jsem panu prezidentovi, že si dovedu představit velmi účinnou pomoc v zemích původu migrantů,” uvedl Zeman, který následně připomněl i údajnou „neslučitelnost kultur”, zejména v případě islámských migrantů.

Steinmeier dodal, že musíme hledat „snesitelná řešení”, byť názory mohou být různé. EU podle něj nemá zájem na podpoře migrace.

Zeman po jednání vyzdvihl rekordně nízkou nezaměstnanost v obou zemích a připomněl plánované budování vysokorychlostních spojení do Berlína či Mnichova, která byla rovněž tématem diskuse. O dopravním spojení po železnici i po vodě hovořil i Steinmeier.