Nové spojení 2 má oddělit koleje příměstských vlaků od dálkových a odlehčit tak přetíženému hlavnímu nádraží. Mělo by rovněž ulehčit trati mezi hlavním a smíchovským nádražím.

„Díky projektu Nové spojení 2 dojde k propojení příměstských vlaků, které dosud končí na Masarykově nádraží, s ostatními vlaky tak, aby nekončily v centru, ale centrem projely. Půjde tak například dojet jedním vlakem z Kladna do Vršovic nebo z Milovic na Karlovo náměstí,” popsala záměry projektantů náměstkyně primátorky Petra Kolínská (Trojkoalice).

Nové tunely i zastávky

Dvojice tunelů má začínat v prostoru Florence a má napojit linky příměstské dopravy z nyní opravovaného Negrelliho viaduktu a od Balabenky u budoucí zastávky Karlín. Pokračovat by měly do stanice Opera, umístěné mezi zastávkou Hlavní nádraží a Muzeum.

Jeden z tunelů by dále pokračoval přes zastávku Karlovo náměstí na Smíchovské nádraží, druhý přes zastávku Náměstí Bratří Synků k zastávce Praha-Eden.

Plánované trasy
Karlín – Smíchov
Délka 6,1 km (z toho 4,3 km v tunelu s podzemními stanicemi Florenc, Opera, Karlovo náměstí a povrchovou stanicí Praha-Smíchov)
Negrelliho viadukt – Praha-Eden
Délka 6,4 km (z toho 5,4 km v tunelu, s podzemními stanicemi Opera a Nám. Bratří Synků a povrchovou stanicí Florenc).
Projekt počítá se dvěma povrchovými, třemi podpovrchovými dvoukolejnými stanicemi a s jednou podpovrchovou čtyřkolejnou stanicí Opera, společnou pro obě trasy.
První studie byla vypracována již v roce 2007.

Podle dopravního urbanisty a spoluautora podkladové studie Ivana Lejčara by se mělo postavit 12,5 kilometru nových tratí, z nichž by 9,7 bylo vedeno v tunelech.

Vlaky v metropoli každý den využije přes 120 000 cestujících a jejich počet každoročně narůstá. Poslední významnou stavbou, která zásadně ovlivnila železniční infrastrukturu v metropoli, byl projekt Nové spojení. Ten v letech 2004 až 2008 propojil nádraží v centru a severovýchodě Prahy.