„Hlavním důvodem tohoto opatření je snaha Správy KRNAP zamezit devastaci krkonošské přírody v souvislosti s masivním sběrem borůvek. Turistů procházejících po turistických cestách se prakticky nedotkne,“ ujistil mluvčí KRNAP Radek Drahný. Intenzivní sběr borůvek v cenných lokalitách je problém, který řeší Správa KRNAP už druhé desetiletí. Porosty brusnice borůvky jsou stále devastovány nešetrným sběrem.

V Krkonošském národním parku platí od 20. července omezení vstupu do některých oblastí kvůli sběračům borůvek.

Oznámení o omezení vstupu do některých oblastí.

FOTO: David Taneček, ČTK

„Tím se zmenšuje potravní základna pro semenožravé ptáky a savce. V důsledku nadměrné návštěvnosti přírodovědně hodnotného území jsou poškozovány lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin. Dalším důvodem je rušení klidu zvěře, zejména v době přivykání na lokality poblíž přezimovacích obůrek a v době říje,“ dodal Drahný. Pracovníci KRNAP už mají přesně zmapováno, které oblasti Krkonoš jsou nejvíce ohroženy, a dělicí čáru kreslí „jistou rukou“.

„Jedná se například o okolí Vosecké boudy, Lysé hory a Kotle, o pramen Labe, okolí Luční hory a Stříbrného hřbetu, Liščí hory a Studniční hory, Obří důl, okolí Sněžky, Lví důl, Lesní, Dlouhý a Pomezní hřeben nad Malou Úpou, Dvorský les, okolí Černé hory a Světlé,“ informoval Drahný. Podrobná mapa důsledně chráněného území je jak na webu krkonošských ochranářů, tak na obecních úřadech a v informačních centrech krkonošských obcí a měst.

Bagrování borůvek nekončí

Oficiální zákaz a hrozba pokuty problém neřeší, jen ho tlumí. Není pro krkonošskou krajinu neštěstím, když si dítě u cesty nasbírá hrst borůvek. Problémem jsou profesionálové, kteří rozsáhlá borůvkoviště vysloveně bagrují.

„Na základě zkušeností z minulých let lze konstatovat, že česká veřejnost si na toto omezení zvykla a většinou je respektuje. Největší problémy však působili zahraniční, v uvozovkách profesionální, sběrači, kteří podnikali nájezdy na plochy zejména v blízkosti státní hranice. Fyzickým osobám, které toto opatření nebudou respektovat, hrozí pokuta až do výše 10 tisíc korun a propadnutí prostředku, který při spáchání přestupku mnohdy používají – hřebenového česáčku na borůvky,“ píše KRNAP na svém webu.

„Může se to řešit i domluvou nebo blokovou pokutou na místě. Pokud je přestupek ve větším rozsahu, má strážce právo česače borůvek jako veřejný činitel legitimovat a přestupek se řeší ve správním řízení,“ řekl Právu Drahný. Ujistil, že pokuty lze i přes hranici se sousední zemí úspěšně vymáhat.