Oficiální kampaň pro volby do Sněmovny běží od 2. května, kdy byl termín voleb 20. a 21. října vydán ve Sbírce zákonů. Transparentní volební účty, které strany měly ze zákona povinnost ohlásit do pěti dnů od toho data, však stále zveřejněny nejsou. Budete za to rozdávat pokuty?

Transparentní volební účty má zveřejněné na stránkách našeho úřadu dosud menšina stran, o nichž se dá předpokládat, že půjdou do voleb. Některé strany jsou vyzvány k odstranění nedostatků. V této fázi ještě na řadu sankce ze strany úřadu nepřijde, protože výklad zákona není v některých ohledech jednoznačný. My v těch­to dnech subjekty, které volební účet oznámily s nedostatky, obesíláme a stanovujeme lhůty, do kterých musí věc napravit.

Kdy tedy budou všechny volební účty k nahlížení?

Pokud jde o volební účty, tak v horizontu asi do dvou tří týdnů.

Jak je to vlastně s počítáním výdajů za kampaň? Některé strany vylepily billboardy už v dubnu a visí dosud. Budou se tedy náklady na ně počítat do 90miliónového limitu na kampaň celé, nebo jen ta část od vyhlášení termínu voleb?

Do limitu se počítají veškeré náklady na kampaň. Jedna věc je náklad na zhotovení inzerce čili návrh a výroba samotného billboardu a druhá je pronájem inzertních ploch. Náklady na zhotovení inzerce, která visí i v době kampaně, se počítají do nákladů na kampaň, i když byly zaplaceny před rozhodným datem vyhlášení voleb.

Pronájem inzertní plochy by se měl do limitu započítat až od oficiálního data vyhlášení kampaně. Od tohoto dne navíc musejí být náklady hrazeny výhradně z volebního účtu. Nad rámec toho účtu musejí strany ještě vést stránku s informacemi o financování kampaně, tam by mělo být zahrnuto vše. To, že účty existují až od května, nebrání úřadu, aby si vyžádal informace o nákladech předtím.

Není to nefér vůči stranám, které nepočítaly, že volby budou vyhlášeny takto brzy, a kalkulovaly tak třeba s tím, že jarní inzerce se ještě do limitu počítat nebude? Prezident mohl volby vyhlásit až na konci června nebo v červenci, 90 dnů před konáním voleb.

To je spíš otázka na zákonodárce. My jako úřad se řídíme tím, jak je zákon napsán. Pro strany to neznámá je, neboť prezident s premiérem, který datum kontrasignuje, vlastně rozhodnou, odkdy se kampaň vede. Nefér to ale může být jen do určité míry, protože v zákoně je napsáno, že do limitu se počítají všechny náklady na volební kampaň. Čili bez ohledu na to, kdy kampaň začne oficiálně.

Když bude strana utrácet v zimě za koncipování kampaně, tak se jí to započítá do limitu, i kdyby ta kampaň byla vyhlášena až v červenci.

Stranám se přesto už nyní mohou započítat do limitu náklady, se kterými nepočítaly – třeba za ty billboardy, které visí konti­nuálně přes datum, kdy začala kampaň. Kdyby je strana stáhla na konci dubna v květnu by nevisely, tak by náklad do limitu započítán nebyl. Ale když ta kampaň pokračuje dál, náklady se počítají.

V rádiu běží reklama Spolku pro zachování demokracie, která říká: On má řepku, on bere dotace… Ačkoliv je celkem jasné, o kom reklama hovoří, jméno šéfa ANO Andreje Babiše v reklamě ani jednou nepadne. Patří tedy do volební kampaně a měli by se její zadavatelé nahlásit k vám na úřad?

My o „žluté kampani“ víme a zabýváme se jí. Ta otázka, kterou jste zmínila, nás zajímá a tvoříme si na ni teď právní názor. Jednoznačný verdikt v této věci ještě nemáme.