„V minulých týdnech zmařili neukáznění horolezci ve východních Krkonoších hnízdění jednoho z párů tím, že na skále, kde pár hnízdil, vyčistili stěnu a její okolí od náletových dřevin, nýtováním upravili skálu a opakovaně na ní lezli. V té době již hnízdící sokoli toto hrubé rušení nevydrželi a hnízdo opustili,” uvedl mluvčí, podle něhož bylo počínání horolezců nelegální, neboť nejde o lokalitu, v níž je možné v parku lézt.

Správa parku hodlá jednat s horolezeckým svazem o nalezení viníků, přičemž bude požadovat, aby byla lokalita uvedena, alespoň v rámci možností, do původního stavu.

Na české straně Krkonoš hnízdí pouhých 5 párů kriticky ohroženého sokola stěhovavého. V minulých týdnech zmařili neukázn...

Zveřejnil(a) KRNAP dne 2. červen 2017

Mluvčí připomněl, že v rámci parku je možné lézt pouze v několika lokalitách, konkrétně jsou to Hnědá a Hranostají skála u Strážného, Eminy kameny na Labské a Lubošské skály u Harrachova.