Některá hnízda nebyla obsazená, v některých však byla vejce nebo hnízdící ptáci, kteří se nemohli dostat dovnitř ani ven a hrozila jim pomalá smrt.

Inspektorům České inspekce životního prostředí (ČIŽP) a zástupcům České společnosti ornitologické, kteří se na místo dostavili, se podařilo otvory zprůchodnit a některé jedince tak zachránili.

„Bylo to velké štěstí. Kvůli šetření jiného případu byli naši inspektoři zcela náhodou nedaleko. Když se o tomto neuvěřitelném barbarství dozvěděli, mohli okamžitě zasáhnout. Ihned začali s odstraňováním montážní pěny a uvolňováním vletových otvorů. Přitom zjistili, že uvnitř se nacházejí ještě živí jedinci. Nalezeno bylo celkem pět uvězněných ptáků. V jednom případě bylo po odstranění montážní pěny vidět i vajíčka,“ popsal zásah ředitel brněnského inspektorátu ČIŽP Jindřich Mikeš.

Podle ředitele České společnosti ornitologické Zdeňka Vermouzka napadl pachatel vlhy v nejcitlivějším možném období – v době hnízdění.

„Ptáci uvěznění v norách tak byli odsouzeni k pomalému umírání na svých hnízdech. Pokud samice prožila něco takového, rozhodně vajíčka nezahřívala a už se k nim ani nevrátí, i kdyby toto strádání přežila,“ uvedl Vermouzek.

Vlha pestrá

Vlha pestrá

FOTO: ČIŽP

Hnízdní nory teď chtějí ornitologové pravidelně sledovat až do úplného vyvedení mláďat. Případ kromě toho vyšetřuje policie.

Pokud nebude pachateli prokázán přímo trestný čin, mohou inspektoři zahájit správní řízení podle zákona na ochranu přírody. Za škodlivý zásah do vývoje zvláště chráněného druhu může fyzická osoba dostat pokutu až 100 tisíc korun, právnická nebo podnikající fyzická osoba pak až milión korun.

Vlha pestrá (Merops apiaster)
Je to středně velký pták patřící mezi silně ohrožené druhy živočichů. Ornitologové odhadují, že v České republice hnízdí 800 až 1000 párů. Pestré zbarvení dospělých jedinců je velmi výrazné – modravé bříško, zářivě žluté hrdlo, žlutavě bílé ramenní skvrny a červenohnědé temeno, hřbet a svrchní strana křídla. V České republice hnízdí především na jižní a jihovýchodní Moravě, jinde v ČR jen vzácně.