Ministerstvo vnitra trvá na svém stanovisku, že funkce náměstkyně ministryně, kterou Dostálová zastává na ministerstvu pro místní rozvoj, je s funkcí krajské zastupitelky neslučitelná. Odvolává se přitom na zákon o volbách do zastupitelstev krajů, podle kterého je funkce člena zastupitelstva kraje neslučitelná s funkcí vykonávanou na ministerstvu, jiném ústředním orgánu státní správy nebo na orgánu státní správy s celostátní působností obsazovanou volbou, jmenováním nebo ustanovováním.

Ve stejné pozici jako Dostálová je také Dana Drábová (STAN), předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Zatímco ministerstvo je o neslučitelnosti přesvědčeno, oponenti namítají, že zatímco volební zákon souběh funkcí vysokého státního úředníka a krajského zastupitele zapovídá, novější služební zákon souběh obou funkcí umožňuje.

Ve svém každém hlasování musí počítat s tím, že je možné, že jejich mandát je neplatnýministr vnitra Milan Chovanec o souběhu funkcí

„O problému, který zde je, obě dámy věděly už před volbami. Ministerstvo nechalo vypracovat dva posudky a obě tyto externí právní autority podpořily postoj a postup ministerstva vnitra. Hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) je nyní připraven zařadit bod o odvolání Dostálové na program zastupitelstva. Pokud nedojde ke zrušení mandátu, učiníme to podle zákona z moci úřední ministerstva vnitra. A poté nechť rozhodne soud,“ zopakoval Chovanec ve čtvrtek v Hradci Králové. Připustil, že to bude běh na dlouhou trať.

„Obě si musí uvědomit, že nyní, když už je stanovisko ministerstva vnitra veřejné, nemohou počítat s dobrou vírou. Ve svém každém hlasování musí počítat s tím, že je možné, že jejich mandát je neplatný,“ upozornil ministr vnitra s tím, že je na nich, jak se rozhodnou.

Dostálová rezignovat odmítla

Dostálová s tím nesouhlasí. „Já jako státní úředník jsem do voleb šla v souladu se zákonem o státní službě, který mi toto umožňuje a umožňuje být i neuvolněnou zastupitelkou, kdežto zákon o volbách do krajů hovoří jinak. Pan ministr nyní postupuje v souladu se zákonem o volbách do krajů,” uvedla.

Pokud ji Chovanec odvolá, přistoupí zřejmě k právním krokům. „Asi bych s hnutím ANO podala žalobu na nesoulad zákonů ČR. Jsme přesvědčeni o tom, že se v tom musí udělat jasno. Jde i o další lidi, kteří budou potenciálně z těchto pozic vstupovat do komunální politiky,” dodala.

Hradečtí zastupitelé už o problému jednali na konci března poté, co na vzájemný nesoulad obou postů ministr vnitra upozornil dopisem a žádal vyřešení problému. Návrh na odvolání ale nebyl přijat a Dostálová sama rezignovat odmítla.

„Aby nedocházelo k účelovým výkladům volebního nebo služebního zákona, chceme využít našeho práva a vyvinout zákonodárnou iniciativu, která jasně neslučitelnost funkcí popíše. Nerad bych se dočkal chvíle, kdy budou některá z hlasování kterýchkoli krajských zastupitelstev zpochybněna z důvodu, že byl členem někdo, kdo mandát již vykonávat neměl,“ uvedl na konci března hejtman Štěpán.