„Prezident republiky vzal v úvahu jeho dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který mu již další výkon trestu neumožňuje a pro který mu byl výkon trestu soudem přerušen,“ uvedl mluvčí.

Podnět k posouzení žádosti o milost předložil prezidentovi ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Prezident dosud udělil sedm milostí. Většinu zdůvodnil vážným zdravotním stavem odsouzených a jednu milost udělil na základě žádosti papeže mladé ženě, která se ve vězení starala o malé dítě.