Z detailnějšího průzkumu plyne, že prezidentovi Miloši Zemanovi více věří starší lidé, voliči levice, katolíci a občané s nižším vzděláním. Vyšší míře nedůvěry se naopak těší u mladších lidí, ateistů, obyvatelů Jihočeského kraje a voličů TOP 09.

Kabinet se těší důvěře 35 procent respondentů, což je o dva procentní body méně než v únoru. Stejný pokles zaznamenal i Senát (z 30 na 28 procent), naopak důvěra u Sněmovny se v březnu zvýšila o jeden procentní bod na 27 procent.

„U vlády, u Poslanecké sněmovny a v menší míře i u Senátu v dlouhodobější perspektivě vidíme podstatné zvýšení důvěry v porovnání s předchozím volebním obdobím Sněmovny ukončeným předčasnými volbami na podzim roku 2013,” připomnělo CVVM.

 Důvěra ústavním institucím (v procentech)
 leden 2017únor 2017březen 2017
Prezident 53 54 55
Vláda423735
Poslanecká sněmovna312627
Senát32 30 28
Krajské zastupitelstvo 42 43 38
Obecní zastupitelstvo 63 61 61
Starosta 64 64 60
Hejtman 42 40 40
zdroj: CVVM

V očích veřejnosti si pohoršila krajská zastupitelstva, jimž důvěřuje 38 procent lidí. V únoru to bylo 43 procent. Hejtmani s 40procentní důvěrou zůstali na stejné úrovni.

Spokojenost lidí s politickou situací taktéž zůstala na stejné úrovni, kdy ji deklarovalo 17 procent lidí. Nespokojenost naopak vzrostla z 43 procent na 47 procent a 33 má ambivalentní názor. Zbývající respondenti zvolili odpověď nevím.

„Aktuální spokojenost s politickou situací roste se zlepšujícím se hodnocením životní úrovně vlastní domácnosti, se zlepšujícím se hodnocením ekonomické situace v ČR a s rostoucí spokojeností se svým životem celkově,” připomněla agentura.