„Rovnosti žen ještě nebylo dosaženo a je třeba neustále bojovat a připomínat, že ženy jsou v horším postavení vůči mužům,” řekla Novinkám mluvčí happeningu Hana Blažková.

Happening se nezaměřuje pouze na ženy, ale i na muže. „Bojujeme za narušení genderových stereotypů, které utlačují i muže. Ti musejí hrát silné, statečné muže a nemůžou být sami sebou,” dodala Blažková.